Promo

Osteoporoza - bolest koja se može lako dijagnosticirati i uspješno liječiti

Osteoporoza - bolest koja se može lako dijagnosticirati i uspješno liječiti

Osteoporoza je progresivna koštana bolest, koja ima smanjenu čvrstoću kosti i povećan rizik za prijelome. To je bolest koja je najčešće bez simptoma.

Tijekom djetinstva i puberteta te adolescencije nastupa razdoblje brzog rasta i razvoja koštanog tkiva (pod utjecajem hormona, kalcij i ostali minerali najlakše se ugrađuju u kost). Od sredine 20. do 30. godine života postiže se vršna koštana masa. Nakon 35. godine slijedi blago, a nakon 50. godine intenzivno smanjenje koštane mase.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Čimbenici rizika osteoporoze uključuju nasljeđe, spol, guitak estrogena u žena, niska tjelesna težina, bijela i žuta rasa, visoka dob, prehrana, tjelesna aktivnost, bolesti i stil života.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji osteoporoza predstavlja veliki društveno-ekonomski i javno-zdravstveni problem jer zahvaća oko 10% populacije ( više od 200 milijuna ljudi u svijetu). Javlja se poput tihe epidemije, razvije se bez osobitih simptoma, izaziva značajnu invalidnost i smrtnost. Čovječanstvo je demografski sve brojnije i starije, medicina napreduje tako da očekivano trajanja života raste.

U Hrvatskoj oko 130 000 žena u postmenopauzi ima osteoporozu, a otkriva se tek u 20-25% bolesnika, a manje od 10% oboljelih se liječi. Osteopeniju ima 30% žena ( 260.000). Osteoporozu imaju i muškarci i poznato je da oni čine 33% bolesnika.

Prijelom kosti nakon male ozljede, gubitak tjelesne visine, te pojava pogrbljenosti znaci su osteoporoze. Ponekad se mogu pojaviti umjereni do jaki difuzni bolovi u kostima. Pri pojavi nagle i jake boli u području kralješnice treba posumnjati na prijelom kralješka. Osteoporozu je važno otkriti čim prije jer je učinak liječenja bolji. Smatra se da svaka žena ulaskom u menopauzu mora kontrolirati gustoću kosti, osobito ako su prisutni rizični čimbenici.

Dijagnostika osteoporoze temelji se na denzitometrijskim, radiološkim i laboratorijskim nalazima.U dijagnostici osteoporoze, denzitometrija kosti predstavlja nezaobilaznu pretragu i jedinu metodu kojom se točno i precizno mjeri gustoća kosti te predviđa rizik za prijelome. Pomoću ove metode dijagnoza osteoporoze može se postaviti puno prije nego nastupe prijelomi, te se određenim terapijskim postupcima može zaustaviti daljnji razvoj osteoporoze te kod mnogih bolesnika spriječiti nastanak prijeloma.

 

 

 

Denzitometrija skeleta je najpouzdanija metoda za procjenu gustoće kosti i predstavlja „ zlatni standard“ u dijagnostici osteoporoze. Denzitometri su uređaji za mjerenje mineralne gustoće kosti, rade na principu dvoenergetske apsorciometrije X-zraka pri prolasku kroz kost te detekciji razlike u apsorpciji rendgenskih zraka. Zračenje kojem su izloženi pacijenti vrlo je malo (< 7mSv), unutar je raspona dnevno dozvoljenog okolinskog zračenja i ne predstavlja nikakvu opasnost za pacijenta niti u slučaju da se pretraga mora češće ponavljati ( npr.1-2 puta godišnje).

Za vrijeme pretrage koja traje 5-15 minuta, pacijent može ostati potpuno odjeven pod uvijetom da u području snimanja nema nikakvih metala ( npr.metalnih kopči, zatvarača, sitnog novca). Također je bitno na snimanom kuku nema ugrađene endoproteze (metal). 

Denzitometrijom se mjeri mineralna gustoća kosti ( BMD- bone mineral density) na različitim dijelovima skeleta: slabinska kralješnica,prokimalni dio natkoljene kosti i podlaktica.

Uvođenjem denzitometrije kosti u zdravstvenu djelatnost otvorene su mogućnosti za jednostavniju i točnu dijagnostiku bolesti u velikog broja stanovnika, čime je započeto novo razdoblje, kako u svijetu tako i u nas u dijagnostici i liječenju.

Prvi suvremeni denzitometar u Hrvatskoj je nabavljen 1990. godine u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, gdje je iste godine osnovan i prvi Centar za osteoporozu. Danas denzitometre posjeduju sve zagrebačke kliničke bolnice i većina bolnica i medicinskih centara u većim gradovima Hrvatske.

Polikinika Medikol ima denzitometrijske uređaje u svojim ustanovama u Zagrebu i Čakovcu gdje specijalisti stručni za osteoporozu očitavaju denzitometriju i preporučavaju daljnju obradu.

Klinički se denzitometrija najčešće koristi za praćenje liječenja i procjenu rizika od fraktura. Mjerenja se obično ponavljaju u intervalima od jedne do dvije godine. Bolje prepoznavanje i razumijevanje rizika za prijelom u bolesnika s osteoporozom predstavlja temelj prevencije i liječenja. Napredak tehnike omogućio je rano otkrivanje osteoporoze, prije pojave simptoma ili komplikacije.

Piše: dr. med. Vesna Budišin, fizijatar- reumatolog
Pročelnica Odjela fizikalne medicine i rehabilitacije Poliklinike Medikol


Povodom Svjetskog dana osteoporoze, koji se obilježava 20. studenog, Poliklinika Medikol svima omogućuje pregled fizijatra i denzitometriju po promotivnoj cijeni od 380 kn, u periodu od 19. do 23.10.2015., u Podružnici Mandlova u Zagrebu.
www.medikol.hr

Dragutina Mandla 7, Zagreb
Informacije i rezervacije termina
telefon: 01 6397 333, email: [email protected]

Najnovije

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.


Vezani članci