Promo

SVE O RADU JAVNiH bilježnika

DAN OTVORENIH VRATA Posjetite javne bilježnike ovog četvrtka povodom Europskog dana pravosuđa i 25 godina javnog bilježništva u Hrvatskoj

DAN OTVORENIH VRATA Posjetite javne bilježnike ovog četvrtka povodom Europskog dana pravosuđa i 25 godina javnog bilježništva u Hrvatskoj

Hrvatski javni bilježnici će obilježit Europski dan pravosuđa 2019. godine manifestacijom 'Dani otvorenih vrata' koja će se održati 30. listopada. Ujedno će to biti i dan kad se obilježva 25 godina od povratka javnobilježništva u Hrvatsku

Javni bilježnici, odnosno određeni oblik javnih bilježnika i notara, odnosno ljudi koji su ovjeravali, potrđivali, dokumentirali nešto, postoji otkad je i prava, a prve tragove nalazimo u Starom Rimu.

U našim krajevima notari su se pojavili u 19. stoljeću, potaknuto Francuskoj revolucijom, a u modernoj Hrvatskoj su javni bilježnici nanovo formirani prije 25 godina.

Europski dan pravosuđa koji pada na 25. listopada, ustanovljen je 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije. Države članice Vijeća Europe ga od tada obilježavaju, a posebna se pažnja pridaje i javnom bilježništvu kao dijelu pravosuđa u 22 države članice EU.

Krovna udruga 40.000 javnih bilježnika koliko ih radi u državama članicama EU je CNUE (Vijeće notarijata EU), a zastupljeni su preko Predsjednika svojih nacionalnih komora.

Stoga je i CNUE posebno aktivno u obilježavanju Europskog dana pravosuđa.

Hrvatski javni bilježnici će obilježit Europski dan pravosuđa 2019. godine manifestacijom 'Dani otvorenih vrata' koja će se održati 30. listopada.

Ove godine je ta već tradicionalna manifestacija od posebne važnosti, jer se održava u godini u kojoj se obilježava 25 godina od obnove hrvatskog javnog bilježništva.

Svi javnobilježnički uredi sa ovog područja će 30. listopada u vremenu od 11,00 do 13,00 sati davati zainteresiranim građanima informacije o javnobilježničkoj službi i javnim bilježnicima kao nepristranim povjerenicima stranaka.

Popis svih javnobilježničkih ureda, možete pogledati i na mrežnoj stranici Hrvatske javnobilježničke komore www.hjk.hr te FB stranici HJK i drugim sredstvima javnog priopćavanja.

Svrha obilježavanja tog dana je približavanje javnobilježničke službe građanima te upoznavanje s pravnim sustavom i radom javnih bilježnika.

Tada će se moći dobiti informacije o javnobilježničkoj službi, informacije o elektroničkom prijedlogu za upis u zemljišnu knjigu, informacije o pravnoj sigurnosti u prometu nekretnina, ali i sve druge informacije koje vas zanimaju iz pravne domene.

Posebno će se posvetiti pažnja novoj mogućnosti podnošenja prijedloga za upis u zemljišne knjige elektroničkim putem te općenito načinu na koji javni bilježnici u prometu nekretnina daju pravnu sigurnost i kupcu i prodavatelju.

4a68a38e1b43ca59d88ec04560bd2d26.jpg?v=2

 

Najgledaniji video

Najgledanija galerija

Izdvojeno


Reci što misliš!