Promo

podrška projektu

Do 31. svibnja podržite projekt '3 dana za 100 godina budućnosti' koji je u izboru za najbolji svjetski projekt sudjelovanja građana!

Dvadeset prijedloga koji dobiju najviše glasova, ulaze u završnu fazu gdje ih ocjenjuje stručni žiri.

Projekt Varaždinske županije 'Participativno planiranje za revitalizaciju Glazbene škole Varaždin - 3 dana za 100 godina budućnosti' odabran je među 50 projekta iz 16 zemalja svijeta od strane Međunarodnog opservatorija participativne demokracije, koji bira najbolje prakse na temu građanske participacije.

Do 31. svibnja projekt možete podržati registracijom na službenim internetskim stranicama ovdje.

Potom treba odabrati projekt 'Participatory Planning for revitalization of the Varaždin School of Music - '3 days for a 100 years of future' i podržati ga putem gumba support.

Dvadeset prijedloga koji dobiju najviše glasova, ulaze u završnu fazu gdje ih ocjenjuje stručni žiri.

- Ovo je jedinstveni pristup planiranju i definiranju potreba jedne škole u Hrvatskoj. U suradnji sa svim relevantnim sudionicima rezultirat će provedbom međunarodnog arhitektonskog natječaja za izradu rješenja za rekonstrukciju i dogradnju palače Erdödy-Patačić u kojoj djeluje Glazbena škola. Sveučilište Sjever je uz našu suradnju i podršku dobilo dopusnicu i s radom započinje konzervatorij za glazbu. Budući da novi programi traže dodatne prostorne kapacitete, predviđena je rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade. Pozivamo građane da podrže ovaj projekt koji garantira da će u najvećoj mogućoj mjeri biti uvažene potrebe i zahtjevi svih korisnika, osigurana održivost buduće škole, kao i mogućnost da arhitektura stvarno reflektira specifične pedagoške, kulturološke, urbanističke i društvene potrebe - kazao je župan Radimir Čačić.

Ova se nagrada dodjeljuje kako bi se prepoznala inovativna iskustva i javne politike na temu sudjelovanja građana, demokratskih inovacija i otvorene vlasti.

Ukupno je više od 350 ljudi bilo uključeno u proces započet u svibnju 2020. godine, a prikupljeno je i analizirano više od 1400 potreba, želja i ideja. Od 11. do 13. rujna u Varaždinu održan je trodnevni događaj '3 dana za 100 godina budućnosti', u sklopu projekta participativnog planiranja i izrade natječajnog zadatka za provedbu arhitektonskog natječaja Glazbene škole u Varaždinu.

Događaj je obuhvatio seriju radionica, anketa i diskusija kroz koje su se direktnim doprinosom korisnika škole i građana analizirale prostorne potrebe škole, koje su njenim razvojem nadišle postojeće kapacitete, a sve kako bi nova škola bila posebno dizajnirana i prilagođena trenutnim i budućim korisnicima. Učenici, djelatnici škole, roditelji, predstavnici udruga i institucija te zainteresirani građani su zajednički, uz moderaciju tima arhitekata, kreirali viziju nove varaždinske Glazbene škole.

Nositelj projekta je Varaždinska županija, a provodi ga Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s međunarodnim stručnjacima u planiranju škola te uz podršku lokalne Udruge nuSynergetic.

Najnovije

Reci što misliš!