Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja sadržaja i usluga sa web portala Varazdinski.hr (u vlasništvu tvrtke IN Promocija d.o.o.)

Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge portala Varazdinski.hr.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaje ove web stranice isključivo na vlastitu odgovornost i za osobnu uporabu, te ih se obvezuje ne zlouporabiti. Varazdinski.hr ne kontrolira i nije odgovorno za sadržaje koji razmjenjuju posjetitelji te ne garantira za istinitost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. U potpunosti se i odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati uporabom ili zlouporaobm sadržaja na ovom web portalu. Niti jedan dio Varazdinski.hr portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe.

Strogo zabranjivi i neprihvatljivi postupci na web portalu Varazdinski.hr:

  • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način
  • objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
  • manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem usluga Varazdinski.hr portala
  • objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
  • objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane
  • svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme
  • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika

Zadržavamo pravo ukloniti sadržaj koji smatramo neprimjerenim, vulgarnim, uvredljivim ili koji krši ove Opće uvjete korištenja. Isto tako zadržavamo pravo ukidanja korisničkog računa bez prethodne najave u slučaju kršenja Općih uvjeta korištenja. Ukoliko smatrate da je portal Varazdinski.hr povrijedio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji bit će uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe. Podaci, dokumenti, i informacije objavljeni na web stranici http://www.varazdinski.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka tvrtke IN Promocija d.o.o., odnosno koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu bilo kojoj strani. Mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja tvrtke IN Promocija d.o.o. te drugih vlasnika autorskih prava.

Ako je dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja objavljenih na internet stranici http://www.varazdinski.hr, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava tvrtke IN Promocija d.o.o., te spomenuta tvrtka izričito pridržava pravo takvo korištenje naplatiti po svojoj slobodnoj procjeni, kao i sudskim putem i bez bilo kakvog upozorenja sudskim putem potražiti zaštitu svojih prava i naknadu štete koja ime je povredom nanesena.

Ovaj web portal sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i linkove odnosno veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Varazdinski.hr nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće. U potpunosti se odriče svake odgovornosti na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Registriranjem na web portal Varazdinski.hr za njihove usluge korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku koje je dužan čuvati, te u potpunosti odgovora za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom portala Varazdinski.hr, te je isto tako odgovoran za sve sadržaje objavljene pod svojim korisničkim imenom. U bilo kojem trenutku zadržavamo pravo ukidanja korisničkog računa ukoliko korisnik krši ove Opće uvjete korištenja, bez prethodnog objašnjenja i najave. Ne odgovaramo za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Poštujemo privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Svi podaci kod registracije te ostali podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim kad o tome odluči uredništvo portala koje može slobodno prenijeti privatne informacije o registriranom korisniku trećoj strani, ili je takva obaveza regulirana zakonom. Portal Varazdinski.hr može registriranim korisnicima s vremena na vrijeme poslati obavijesti spomenutog portala i sponzora. Korisnik odnosno čitatelj (u daljnjem tekstu: Autor) koji pošalje s ciljem objavljivanja fotografije, video uratke, glazbena dijela ili pisana dijela prenosi u cijelosti na tvrtku IN Promocija d.o.o. pravo distribuiranja i reproduciranja na svom autorskom djelu koja će nastati prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korištenja, sukladno članku 56. i 59. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja. Isto Autor prenosi i sva imovinska prava koja se tiču distribuiranja i reproduciranja autorskih djela samog Autora.

Slanjem svojih autorskih djela, odnosno materijala Autor prenosi na tvrtku IN Promocija d.o.o. pravo neograničene upotrebe i korištenja, te pravo objavljivanja u neograničenom broju primjeraka i na bilo koji način dotičnih autorskih djela, odnosno materijala. Autor odustaje od bilo kakve posebne naknade za sve prethodno navedeno.

Varazdinski.hr zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Opće uvjete korištenja portala. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na portalu smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima. Sve informacije objavljujemo u dobroj namjeri, uredništvo portala Varazdinski.hr nije odgovorno za eventualne pogreške.

Pravila komentiranja na portalu Varazdinski.hr

Pravila komentiranja napisana su s ciljem da komunikacija na portalu Varazdinski.hr bude u skladu s važećim zakonima i općeprihvaćenim normama pristojnog komuniciranja. Svrha komentara je iznošenje mišljenja i rasprava s drugim korisnicima, a svaki oblik njihove zlouporabe kažnjavat će se sukladno odlukama administratora i uredništva. Prilikom pisanja ovih pravila uredništo Varazdinski.hr nipošto nije bila namjera ušutkati kritiku i spriječiti korisničko upozoravanje na pogreške u člancima.

Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe. Takvi komentari će se automatski brisati. Također nije dopuštena uporaba uvredljivih korisničkih imena. Zabranjuje se prikupljanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja ili korisnika portala.

U komentarima je zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje te propagiranje nasilja, a pogotovo poticati i širiti mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, obrazovanja, društvenog statusa, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

U komentarima nije dopušteno objavljivanje bilo kakve informacije kojom se otkriva identitet maloljetnika uključenog u slučajeve bilo kojeg oblika nasilja, bez obzira je li svjedok, žrtva ili počinitelj, niti ako je pokušao ili izvršio samoubojstvo, niti iznositi pojedinosti iz privatnog života. Ovo ograničenje se pogotovo odnosi na djecu do 14 godina.

Neće se tolerirati vrijeđanje ili izravne prijetnje, kako drugim korisnicima, tako ni novinarima, autorima članaka, administratorima te osobama na koje se članak posredno ili neposredno odnosi. Izravne prijetnje drugim korisnicima, administratorima, novinarima ili subjetkima članka mogu biti podložne kaznenom progonu. Uredništvo ima pravo ne odobriti komentar u kojem se ne iznose javno poznate činjenice ako sumnja da bi taj komentar mogao štetiti trećoj osobi. Pisanje isključivo velikim slovima smatra se vikanjem i također će se brisati.

Komentari se moraju držati teme članka. Nije dopušteno međusobno prepucavanje korisnika u komentarima i rasprave koje nemaju veze s temom. Psovke u komentarima dopuštene su samo kao stilski izraz. Brisat će se svi komentari u kojima je psovanje usmjereno na ostale korisnike, novinare, administratore ili subjekte članka. Nije dopušteno objavljivanje lažnih informacija s ciljem zavaravanja ili klevete drugih korisnika, novinara ili subjekata članka.

Zabranjeno je stavljanje linkova na druge internetske stranice koje nemaju veze sa temom članka, odnosno ne pružaju dodatne informacije o temi. Zabranjeno je reklamiranje drugih internetskih stranica i tzv. spamanje. Nije dopuštena uporaba keyeva, hackova, crakova te ilegalnih internetskih stranica za downloadanje.

Prije aktiviranja pročitajte svaki komentar. Ako imate nedoumice, provjerite je li u skladu s pravilima. Kršenje bilo kojeg od navedenih pravila u komentarima, diskusijama ili glasu naroda rezultirat će njihovim brisanjem. Krši li korisnik učestalo neku odredbu, njegov korisnički račun kojim komentira biti će blokiran. Redakcija zadržava pravo blokiranja korisničkog računa bez prethodne najave.

Administratori imaju pravo djelomično ili potpuno brisati komentare. Ako korisnik ima prigovor na rad administratora ili smatra da mu je nepravedno obrisan komentar ili korisnički račun, može se žaliti na info@varazdinski.hr. Pritužbe i rasprave u komentarima će se brisati.

Portal Varazdinski.hr nikako ne odgovara za komentare posjetitelja, a u skladu s gornjim pravilima ih po potrebi briše. Komentari su vlasništvo komentatora.

Vijesti čitatelja

Za vijesti i tekstove koji su označeni s ‘Vijest čitatelja’ ili ‘Foto čitatelja’ ne odgovaramo za točnost i istinitost podataka.

Fotografije koje su poslane uz vijest čitatelja obilježavamo po potrebi logotipom portala Varazdinski.hr, te ih obrađujemo i prilagođavamo ukoliko je potrebno.