Vijesti / Afera 'Psihijatar'

AFERA 'PSIHIJATAR'

PRAVA PACIJENATA Komora se nije očitovala jer - ne zna je li poruka autentična

PRAVA PACIJENATA Komora se nije očitovala jer - ne zna je li poruka autentična
Varaždinski.hr

Udruga za promicanje prava pacijenata zatražila je očitovanje od Komore, a Komoru brine potpis ispod dokumenta...

Vezana vijest:

Opća bolnica Varaždin - Psihijatrija DOSSIER SVE O AFERI PSIHIJATAR

Hrvatska liječnička komora (HLK) još uvijek Hrvatskoj udruzi za promicanje prava pacijenata (HUPPP) nije odaslala očitovanje u vezi slučaja varaždinskog psihijatra kojeg brojne bivše pacijentice optužuju za seksualno zlostavljanje ili uznemiravanje. Sudeći po odgovoru iz Komore koji smo zaprimili, to ni neće učiniti u dogledno vrijeme.

Udruga je, podsjetimo, 6. rujna, tri dana nakon što je afera 'Psihijatar' odjeknula u javnosti, Komori poslala dopis u kojem traži očitovanje o tome zašto dosad nije reagirala te na adekvatan način zaštitila pacijentice temeljem prijava koje sežu nekoliko godina unatrag.

Komora je putem medija poručila da će ubrzo odgovoriti udruzi, no to dosad nije učinila jer, kako kažu u Komori - nisu sigurni u autentičnost poruke koju su primili!

- Hrvatska liječnička komora 9. rujna poslala je elektroničku poruku na službenu elektroničku adresu navedenu na web stranici Udruge, kojom smo zatražili potvrdu autentičnosti elektroničke poruke te podatke o potpisniku, odnosno tijelu koje je sastavilo navedeni dopis, budući da je dopis dostavljen bez ikakvog potpisa ili navedenog pošiljatelja. Napominjemo da do danas nismo zaprimili potpuni odgovor - odgovor je Komore na naše pitanje.

Isti odgovor - bez komentara

Od Komore također nismo uspjeli doznati što je dosad napravljeno nakon prijava koje su u ožujku ove godine podnijeli zagrebački psihijatar dr. Slavko Sakoman i varaždinski psihoterapeut Nebojša Buđanovac.

- Prijave i postupke ne možemo komentirati radi potrebe zaštite osobnih podataka i zaštite nepristranog vođenja postupka - bio je kratki odgovor koji smo primili, koji je jednak koji je javnosti odaslan i prije mjesec dana.

O proceduri

U nastavku Komora objašnjava kako se zapravo pokreće i vodi disciplinski postupak, što je propisano Pravilnikom o disciplinskom postupku.

Tako ističu da se zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka podnosi Časnom sudu HLK te mora sadržavati sljedeće elemente: ime i prezime liječnika protiv kojeg se pokreće postupak, mjesto zaposlenja liječnika, opis događaja zbog kojeg se pokreće postupak, vrijeme i mjesto izvršenja povrede kao i opis svih okolnosti kako bi se povreda što točnije odredila.

- Uz navedeno, potrebno je priložiti dokaze iz kojih proizlazi osnovanost navoda iz zahtjeva (primjerice medicinska dokumentacija), uz eventualno navođenje imena svjedoka i vještaka, spisa koje treba pregledati te predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz. Također, u zahtjevu je potrebno navesti prijedlog za izricanje određene disciplinske mjere - pojašnjava Komora što sve mora biti zadovoljeno procedurom.

Časni sud i Povjerenstvo

Nakon što zaprimi zahtjev, Časni sud ga prosljeđuje stalnom povjerenstvu HLK. Riječ je o Povjerenstvu za stručna pitanja i stručni nadzor HLK odnosno Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju HLK. Taj dio postupka naziva se prethodni postupak, a o njegovu ishodu ovisi hoće li disciplinski postupak biti pokrenut ili neće.

- Tijekom prethodnog postupka, Povjerenstvo je dužno provjeriti sve činjenice i dokaze navedene u zahtjevu za pokretanje postupka, a po potrebi iste i pribaviti ako je to potrebno radi donošenja stručnog mišljenja o opravdanosti zahtjeva odnosno o opravdanosti pokretanja disciplinskog postupka pred Sudom HLK - piše Komora.

Očitovanje 'drugih osoba'

Vezana vijest:

Kudelić o psihijatru optužuju psihijatra SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE Kudelić o psihijatru: 'U lipnju smo doznali za prijave'

Zanimalo nas je koliko detaljne moraju biti prijave, pogotovo kada se radi o slučajevima koji uključuje osjetljive intimne pojedinosti. Naime, čini se nelogičnim da se prozvani liječnik očituje Komori o prijavama oko kojih nije poznato dovoljno pojedinosti.

- Povjerenstvo će u svakom slučaju zatražiti prethodno očitovanje te potrebnu dokumentaciju od liječnika protiv kojeg je podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka. Povjerenstvo će zatražiti očitovanje i od ravnatelja zdravstvene ustanove u kojoj je liječnik zaposlen odnosno njegovog poslodavca te drugih osoba ako se pretpostavlja da s obzirom na okolnosti slučaja imaju saznanja o relevantnim činjenicama vezanim za predmet zahtjeva - poručili su iz Komore.

Prema našim saznanjima, Komora ni nakon prijava 2016. ni nakon prijava 2020. godine (za sad) nije ispitala neke od 'drugih osoba', odnosno konkretno podnositelje prijava, kako bi utvrdila detalje na kojima se prijava temelji.

Palac gore ili palac dolje

Povjerenstvo potom donosi pozitivno ili negativno mišljenje. Ako je riječ o pozitivnom mišljenju, postupak se nastavlja pred Časnim sudom. Ako je riječ o negativnom mišljenju, podnositelj zahtjeva i dalje ima pravo, ali o svom riziku i trošku, pokrenuti postupak pred Časnim sudom HLK.

Iako nijedna prijava protiv varaždinskog psihijatra dosad nije dobila nijedno pozitivno mišljenje, recimo ipak koje su to mjere koje Časni sud može izreći.

- Za lakše disciplinske povrede, liječniku se može izreći opomena ili novčana kazna, a za teže disciplinske povrede ukor, javni ukor, novčana kazna, privremeno oduzimanje odobrenja za samostalan rad (uvjetno ili bezuvjetno) ili trajno oduzimanje odobrenja za samostalan rad. Uz navedeno, za teže disciplinske povrede može se privremeno ili trajno ograničiti odobrenje za samostalni rad i s obzirom na opseg i vrstu poslova kojima se liječnik smije baviti - tumači Komora.

'Neutemeljene tvrdnje'

Podsjetimo, prijava iz kolovoza 2016. godine protiv varaždinskog psihijatra dobila je negativno mišljenje Komore, dakle slučaj nikad nije došao do Časnog suda.

Svojim mišljenjem iz siječnja 2017. godine Povjerenstvo je utvrdilo da prijava 'nije utemeljena' te da 'sadrži neutemeljene tvrdnje' i zaključuju kako prijavljeni liječnik 'nije povrijedio odredbe Kodeksa medicinske etike i deontologije'.

Vezana vijest:

Nebojša Buđanovac, psihijatrija AFERA 'PSIHIJATAR' PROŠLO JE SEDAM MJESECI 'Komora me uopće nije kontaktirala nakon što sam podnio prijavu'

Takvo je mišljenje Povjerenstvo donijelo temeljem dostupne dokumentacije, u potpunosti propustivši ispitati o kojim i kakvim navodima bivših pacijentica se radi.

No prijava Nebojše Buđanovca iz ove godine sadrži i jedan vrlo precizno opisan slučaj, s imenom i prezimenom pacijentice. U ovome trenutku njegov zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka još uvijek nije dobio negativno mišljenje.

Najgledanija galerija

Izdvojeno


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.