Vijesti / Automobilizam

INFORMACIJE O TEHNIČKOM pregledu koje je dobro znati

INFORMACIJE O TEHNIČKOM pregledu koje je dobro znati

Iako sva vozila koja sudjeluju u prometu moraju biti tehnički ispravna, gotovo svako četvrto vozilo ne prođe tehnički pregled u Republici Hrvatskoj. Ako ste jedan od 'neispravnih', ne ljutite se jer svrha tehničkih pregleda jest otkriti nedostatke na vozilu koji mogu utjecati na sigurnost vašeg vozila i putnika u njemu, na sigurnost ostalih sudionika u prometu (pješaka, biciklista, ostalih vozila, itd.) te osigurati da vozila svojim prometovanjem što manje utječu na okoliš.

Tehničkim pregledom motornog vozila se također utvrđuje dali je vozilo opremljeno propisanom opremom i uređajima, dali su isti ispravni, te udovoljavaju li uvjetima iz propisa za sigurno sudjelovanje u prometu.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Tehnički pregled vozila obavlja se temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, a u svrhu provjere tehničke ispravnosti i ekološke podobnosti vozila. Obvezan je za sva motorna (automobili, motori, autobusi i sl.) i priključna vozila osim radnih strojeva.

Naknade za tehnički pregled vozila
Visina naknada za tehnički pregled određena je 'Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila' i ovisna je o kategoriji vozila. Ako je vaše vozilo proglašeno neispravnim pa morate pristupiti ponovljenom tehničkom pregledu, i ako to učinite u roku 10 radnih dana, ponovljeni tehnički pregled će se obaviti bez ponovnog plaćanja naknade.

Ako je vaše vozilo proglašeno neispravnim na EKO testu, ponovljeni EKO test u roku 10 radnih dana zaračunat će se u iznosu od 50% iznosa plaćenog kod tehničkog pregleda na kojem je vozilo prvi put proglašeno neispravnim.

Znak kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila ima oblik pravokutnika, dimenzija 52×60 mm i prikazan je na slici gore.

Gornji dio znaka sadrži naziv: 'TEHNIČKI PREGLED'. Lijevi i desni rub znaka sadrže crvena i bijela polja s brojkama od 1 do 12 koja predstavljaju mjesece u godini. Gornji rub znaka sadrži polja u kojima su upisane buduće kalendarske godine. Znak sadrži optičko promjenjivi element, otisnut optički promjenjivom bojom, u obliku oznake 'HR', jedinstvenu numeričku oznaku i bar-kod sa sadržanom jedinstvenom numeričkom oznakom. Donji rub naljepnice sadrži polja s natpisima:'< EURO 3/III', 'EURO 3/III', 'EURO 4/IV', 'EURO 5/V', 'EURO 6/VI' i 'OSTALO'

Rok važenja tehničkog pregleda označava se bušenjem broja mjeseca na lijevom ili desnom rubu naljepnice te godine u kojoj ističe rok važenja tehničkog pregleda na gornjem rubu naljepnice.

Za vozila kategorije M i N, obavezno se bušenjem polja iznad pripadajućeg natpisa označava ekološka kategorija vozila o čemu se podatak vodi u jedinstvenom programskom rješenju za obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila.

Za vozila kategorija M i N za koja ne postoji podatak o ekološkoj kategoriji vozila, te za ostale kategorije vozila, polja u donjem rubu naljepnice se ne buše.

Za vozila s hibridnim i električnim pogonom, buši se polje iznad natpisa 'OSTALO'.

Ovaj znak/naljepnica postavlja se na vjetrobransko staklo s unutarnje strane u gornji desni kut, a ako zbog veličine vozila to nije moguće onda u donji desni kut. Kod motornih vozila bez vjetrobrana postavlja se na prednjom desnom kraju vozila, a kod priključnih vozila na stražnjem kraju vozila, pokraj registracijske pločice.

Novčanom kaznom od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako nema istaknutu naljepnicu s označenim rokom valjanosti tehničkog pregleda.

Ako ste izgubili ili oštetili naljepnicu možete nabaviti novu odlaskom u bilo koju stanicu za tehnički pregled u kojoj treba predočiti samo prometnu knjižicu vozila kojom se dokazuje da vozilu tehnički pregled još uvijek vrijedi, te za novu naljepnicu platiti 8,47 kuna.

Izvor: CVH.hr

Najgledanija galerija

Izdvojeno


Vezani članci

Reci što misliš!