Vijesti / Automobilizam

Savjeti

PARKING U DVORIŠTIMA ZGRADA Što kad se susjedi posvađaju?

PARKING U DVORIŠTIMA ZGRADA Što kad se susjedi posvađaju?
Pixabay.com/Ilustracija

Svaki suvlasnik protiv čije je volje većina odlučila da se neki posao poduzme, ili je to učinio sud, ima pravo zahtijevati osiguranje za buduću štetu

Kamen spoticanja među susjedima nerijetko je problem parkiranja, osobito ako se ima dvorište u kojem nisu određena parkirna mjesta. Sve je dobro dok ima mjesta za sve, međutim ako dvorište nije dovoljno veliko da stanu svi, stvari se znaju zakomplicirati i dovesti do eskalacije sukoba. Bude tu ne samo grubih riječi, vike, cike već i do fizičkog obračuna zna doći. Lako je kad je čovjek čovjeku čovjek. Međutim, što kad se ljudi ne mogu dogovoriti? Iskustvo govori da tada treba potražiti pomoć suda. Što kaže sud?

Županijski sud u Varaždinu u svom rješenju Gž 1029/2019-3 od 28.10.2019 iznio je stajalište kako 'Odlučivanje o načinu korištenja dvorišta predmetne nekretnine radi određivanja mjesta na kojima suvlasnici mogu parkirati svoja vozila je posao redovite uprave'. Sad ćete vi jamačno reći 'Ma odlično ali što to nama znači?'

Što konkretno znači da odlučivanje o načinu korištenja dvorišta predmetne nekretnine radi određivanja mjesta na kojima suvlasnici mogu parkirati svoja vozila ulazi posao redovite uprave?

Zakon je, naime, jasno rekao kako o poslovima koji se tiču samo redovitoga upravljanja odlučuju suvlasnici većinom glasova. Ono što je ključno i odlučujuće kod računanja glasova sastoji se u činjenici kako zakon propisuje da se većina glasova računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika. Ukoliko se ne može postići većina, a poduzimanje nekoga posla redovite uprave je nužno za održavanje stvari, na zahtjev bilo kojega od suvlasnika odluku će donijeti sud, piše portal revijahak.hr.

Svaki suvlasnik protiv čije je volje većina odlučila da se neki posao poduzme, ili je to učinio sud, ima pravo zahtijevati osiguranje za buduću štetu. Tko bude obvezan dati osiguranje treba tu obvezu ispuniti davanjem zaloga, a jamstvom samo ako sud ocijeni da bi davanje zaloga bilo za njega prevelik teret. Međutim, sud odlučuje u izvanparničnom postupku, ako nema spora tko su suvlasnici niti o veličini njihovih suvlasničkih dijelova.

Znači prvo treba konstatirati je li neosporno tko su suvlasnici nekretnine i koliko su veliki njihovi suvlasnički dijelovi, a nakon toga odlučuje se većinom glasova po suvlasničkim dijelovima. Sud odluku donosi ukoliko se ne može postići većina, a poduzimanje nekoga posla redovite uprave je nužno za održavanje stvari, a to može tražiti bilo koji suvlasnik od suda.

Najnovije

Reci što misliš!