Općina Gornji Kneginec

Usvojen rebalans proračuna Općine Gornji Kneginec, evo glavnih investicija

Gradit će se multifunkcionalni centar Kneginec, kupiti stanice za mjerenje kakvoće zraka…

Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec održalo je u srijedu 10. srpnja 2024. godine 34. sjednicu. Dnevni red imao je šest točaka i sve su točke prihvaćene jednoglasno. Prisutno je bilo deset vijećnika.

Usvojena je Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2024. godinu. Rebalansom proračuna ukupni prihodi i rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 7.659.501,00 EUR. Do povećanja proračuna došlo je zbog planiranja novih investicija koje će se pokrenuti i/ili završiti u ovoj kalendarskoj godini. Riječ je o: izgradnji javne LED rasvjete, izgradnji multi-funkcionalnog centra Kneginec, sanaciji ulice Koradovica na Varaždin Bregu, izgradnji tribina i rekonstrukciji svlačionica NK Dubravka-Zagorac, kupnji stanice za mjerenje kakvoće zraka, izgradnji nerazvrstanih cesta i pješačkih staza u poduzetničkoj zoni i izgradnji središnjeg prostora groblja. Osim komunalnih radova ovim se rebalansom planiraju povećati plaće zaposlenika Dječjeg vrtića „Bubamara“, kao i izdvajanja za udruge građana.

Nastavno na rebalans vijećnici su prihvatili 1. Izmjene i dopune Programa gradnje vodnih građevina i komunalne infrastrukture, 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture te 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2024. godinu.

Ujedno općinski načelnik Goran Kaniški Općinskom je vijeću podnio Izvješće o svom radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine koje su vijećnici također usvojili jednoglasno.

Pod posljednjom točkom dnevnog reda bilo je usvajanje Odluke o sklapanju Ugovora broj 44-2024. Općinsko vijeće dalo je zeleno svijetlo općinskom načelniku da sklopi ugovor s trgovačkim društvom ELCON d.o.o. iz Varaždina za izvođenje radova na modernizaciji javne rasvjete na području Općine Gornji Kneginec. Vrijednost radova iznosi 509.175,92 EUR bez PDV-a, odnosno 636.469,90 EUR s PDV-om.

Povezani sadržaj
Preporučeno
Najnovije