Vijesti / Društvo

Pravobraniteljica ustvrdila: Da, Cinestarov obiteljski paket je diskriminatoran

Pravobraniteljica ustvrdila: Da, Cinestarov obiteljski paket je diskriminatoran

Početkom lipnja pisali smo o slučaju moguće diskriminacije u oglašavanju određenih akcijskih prodajnih paketa, konkretno bila je riječ o tzv. obiteljskom paketu tvrtke Cinestar. Nezadovoljna majka javila nam se dopisom, smatrajući da je Cinestarov obiteljski paket diskriminatoran.

- Bila sam danas s kćeri u kinu. Cinestar reklamira takozvani 'obiteljski paket', koji vrijedi vikendom do 17 sati uz kartu za 20 kuna i velike kokice za 10 kuna. Odlično, zar ne? No, problem je u tome što Cinestaru nedostaje netko tko bi mu znao objasniti definiciju obitelji, sukladno hrvatskim zakonima. Tako jednoroditeljska obitelj s jednim djetetom ne može koristiti pogodnosti toga paketa. Moje dijete i ja smo stoga platili punu cijenu. Razumijem da takvi akcijski paketi nude popust na količinu, ali isto tako mislim da se ne bi smjeli nazivati 'obiteljskima', jer je riječ o diskriminaciji - ustvrdila je majka.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

U članku smo tada zatražili očitovanje Cinestara i mišljenje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić.

> Diskriminacija? Cinestarov 'obiteljski paket' ne vrijedi za sve

Kasnije, temeljem objavljenog članka, Pravobraniteljica je službenim putem nastojala utvrdili je li tu zaista došlo do diskriminacije. Početkom studenoga objavljeno je i cjelovito izvješće u vezi toga predmeta.

Kako stoji u očitovanju, u ovome slučaju zaista je bilo diskriminacije, i to u njezinom tzv. neizravnom obliku.

Obiteljski paket nosi taj naziv samo iz marketinških razloga

Na upit Pravobraniteljice Cinestar je odgovorio kako smatra da ni u čemu nije pogriješio jer se, kako kaže, obiteljski paket uopće ne odnosi (samo) na - obitelj.

Naime, kako su objasnili u Cinestaru, popusti vezani uz obiteljski paket zapravo se primjenjuju na bilo koje tri ili četiri osobe, među kojima tek mora biti jedno dijete, mlađe od 14 godina, ili više njih.  Naziv 'obiteljski' koristi se tek iz marketinških razloga, s obzirom da njihovi 'kupci riječ obitelj najčešće povezuju upravo s djecom', stoji u odgovoru Cinestara na upit Pravobraniteljice.

Sasvim konkrentno, te osobe koje mogu koristiti 'obiteljski paket' mogu biti, primjerice, 'roditelj, prijatelj i jedno dijete; roditelj, dijete i prijatelj od djeteta; teta u vrtiću i troje djece; susjed i dvoje djece iz ulice...', tumačenje je Cinestara.

Nije dokazano opravdano korištenje riječi 'obiteljski'

Pravobraniteljica je ipak, s obzirom na način kako je oblikovan akcijski paket, ustvrdila da su neki oblici obitelji bili stavljeni u nepovoljni položaj, pa tako i spomenuta majka s djetetom koja nije mogla iskoristiti obiteljski paket.

U zaključku ovoga slučaja Pravobraniteljica je ustvrdila da 'CineStar nije dokazao postojanje objektivno opravdanog legitimnog cilja kojim bi paket popusta namijenjen djeci trebao nositi naziv 'obiteljski', a istovremeno je doveo u zabludu korisnike/ce i postavio temelj za neizravnu diskriminaciju'.

U nastavku donosimo cjelovito priopćenje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezano uz neizravno diskriminatorno korištenje naziva 'obiteljski paket' tvrtke Cinestar.

Pravobraniteljica je upoznata sa slučajem u kojem se majka pritužila jednom varaždinskom portalu da u CineStaru Varaždin nije mogla ostvariti popust unutar njihovog obiteljskog paketa te da je morala platiti punu cijenu za sebe i kći. Smatrala je da je stoga, kao samohrana majka bila diskriminirana temeljem obiteljskog statusa.

PODUZETE MJERE: Pravobraniteljica je 11.6.2015. napravila uvid u cjenik ulaznica CineStara iz kojeg je bilo razvidno da se reklamirani obiteljski paket odnosi samo na „obitelj s minimalno jednim djetetom do 14 godina starosti“.

Pravobraniteljica je zatražila očitovanje od CineStara Varaždin upozorivši da paket pogodnosti koji se reklamira kao obiteljski ne smije nikoga diskriminirati temeljem obiteljskog statusa u odnosu na broj roditelja, broj djece, odnosno broj članova obitelji ili vrstu obiteljske zajednice (npr. izvanbračne, istospolne, samohranog roditelja s djetetom i sl.).

Pravobraniteljica je napomenula da ne ulazi u slobodu kreiranja cjenika ulaznica, odobravanja popusta i kombiniranja paketa, ali da su kao pravna osoba dužni voditi računa da u nazivima i pristupu uslugama određenih naziva ne diskriminiraju pojednice/ke ili grupe osoba temeljem njihovog obiteljskog statusa.

CineStar je u odgovoru naveo da, iako se obiteljski paket zove obiteljskim, „nikakvo srodstvo bilo kakve vrste nije potrebno unutar predmetne grupe za koju se traži grupni popust“ te da obiteljski popust mogu ostvariti „bilo koje tri, odnosno četiri osobe ukoliko je najmanje jedna od njih dijete mlađe od četrnaest godina, primjerice: roditelj, prijatelj i jedno dijete; roditelj, dijete i prijatelj od djeteta; teta u vrtiću i troje djece; susjed i dvoje djece iz ulice…“.

Smatrali su da ni u čemu nisu pogriješili jer da konkretni popusti obiteljskog paketa se „ne oslanjaju na zakonsku ili bilo kakvu drugu definiciju obitelji (…), već isključivo na okolnost da se isti primjenjuje na određeni broj osoba koji uključuje jedno ili više djece“ te da je naziv „obiteljski“ iz marketinških razloga, s obzirom da njihovi „kupci riječ obitelj najčešće povezuju upravo s djecom“.

Ipak, prihvatili su primjedbu Pravobraniteljice te u napomenama ispod oglašenog obiteljskog paketa napravili izmjenu pa je ista od tada glasila: „Obiteljski paket vrijedi za grupe od tri ili četiri osobe koje uključuju najmanje jedno dijete do 14 godina starosti“.

Izmjena je potvrđena uvidom Pravobraniteljice u cjenik 29.7.2015. Naveli su da su u konkretnom slučaju samohrane majke koja se pritužila na predmetni paket u Varaždinu bili u izravnom kontaktu s njom i predmetni slučaj riješili.

Pravobraniteljica je na očitovanje odgovorila upozorenjem i preporukom. U konkretnom slučaju, u nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova bilo je utvrditi jesu li obiteljskim paketom neke obitelji bile stavljene u nepovoljniji položaj u odnosu na obitelji od tri, odnosno četiri osobe, ukoliko je najmanje jedna od njih dijete mlađe od 14 godina, odnosno kakav je bio učinak tog paketa u smislu dostupnosti te usluge različitim obiteljskim statusima.

Budući da se na diskriminaciju potužila majka s djetetom koja nije mogla iskoristiti obiteljski paket, očito je učinak tog paketa bio diskriminacija jednoroditeljske obitelji.

Analogno tome, isti učinak bi taj paket imao i na oca s djetetom mlađim od 14 godina, na majku ili oca s četvero djece mlađe od 14 godina ili na majku i oca s troje djece mlađe od 14 godina i sl.

Pravobraniteljica je objasnila da diskriminacija, prema Zakonu o ravnopravnosti spolova, može biti izravna i neizravna te upozorila da čak i ako nisu imali namjeru nekoga staviti u nepovoljniji položaj nazivom ovog paketa obiteljskim, učinak odredbi vezanih uz obiteljski paket na jednoroditeljske obitelji te obitelji u kombinacijama koje prelaze tri, odnosno četiri člana/ice, predstavlja neizravnu diskriminaciju temeljem obiteljskog statusa.

Naime, neizravna diskriminacija postoji kada neutralna pravna norma, kriteriji ili praksa po nekoj osnovi, u ovom slučaju obiteljskom statusu, stavljaju neke osobe u nepovoljniji položaj u odnosu na druge osobe po toj istoj osnovi. Izuzetak je slučaj u kojem su ta pravna norma, kriterij ili praksa objektivno opravdani legitimnim ciljem pa su i sredstva usmjerena postizanju tog cilja primjerena i nužna, što Pravobraniteljica nije utvrdila da je bio slučaj u konkretnom primjeru.

Pravobraniteljica je također preporučila da prilikom određivanja naziva paketa vode računa o mogućoj izravnoj, ali i neizravnoj diskriminaciji koja se određuje u odnosu na učinak tj. dovođenje u nepovoljniji položaj određene grupe ljudi ili pojedinaca/ki temeljem neke od osnova iz nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

CineStar se očitovao na upozorenje i preporuku pravobraniteljice odbacujući upozorenje da se radi o neizravnoj diskriminaciji te inzistirajući ponovo da do diskriminacije nije došlo, i da ne može doći, zato što „obiteljski status uopće nije kriterij za dobivanje predmetnog popusta“, već je kriterij „bilo koja grupa od tri, odnosno četiri osobe, ukoliko je najmanje jedna od njih dijete mlađe od četrnaest godina“. Istaknuli su da „naziv paketa sam po sebi ne može diskriminirati nikoga ukoliko sam paket ne diskriminira“.

ISHOD: CineStar je na svojim web strancima u dijelu gdje oglašava obiteljski paket ulaznica u napomene dodao odredbu: „Radi izbjegavanja svake dvojbe, naglašavamo da se obiteljski paket ne odnosi na zakonsku ili bilo kakvu drugu definiciju obitelji, već isključivo na okolnost da se isti primjenjuje na određeni broj osoba koji uključuje jedno ili više djece“. Uvidom u napomene na CineStar web stranici, utvrđeno je da su takvu odredbu i unijeli.

MIŠLJENJE PRAVOBRANITELJICE: CineStar nije dokazao postojanje objektivno opravdanog legitimnog cilja kojim bi paket popusta namijenjen djeci trebao nositi naziv „obiteljski“, a istovremeno je doveo u zabludu korisnike/ce i postavio temelj za neizravnu diskriminaciju.

Pravobraniteljica ne odriče trgovcima i drugim pravnim osobama pravo da slobodno kreiraju nazive, ali ukoliko je učinak nekog naziva diskriminatoran, onda je pravo na slobodan odabir naziva ograničeno upravo diskriminatornim učinkom koji proizvodi.

Pravobraniteljica pozdravlja volju CineStara da u napomenama prilagodi objašnjenje na koga se obiteljski paket odnosi, ali smatra da bi bilo daleko bolje učinkovitije da se paket nazvao imenom koje ne bi imalo diskriminatorni učinak. Naime, neovisno o nepostojanju namjere da se diskriminira temeljem obiteljskog statusa i neovisno o značenju koje je CineStar dao paketu popusta koji je nazvao "obiteljskim", ostaje činjenica da je isti paket, odnosio se on sadržajno na obitelji ili ne, bio dostupan određenim obiteljskim formama, dok je za neke druge ostao nedostupan.

Upravo ta činjenica da je jedna neutralna odredba dovela do nepovoljnijeg položaja određenih oblika obiteljskih zajednica u odnosu na neke druge oblike obiteljskih zajednica, predstavlja neizravni oblik diskriminacije temeljem obiteljskog statusa.

Budući da se neizravni oblik diskriminacije još uvijek rijetko prijavljuje, Pravobraniteljica ovime skreće pozornost da ona postoji i da je još uvijek teško prepoznatljiva i razumljiva. Stoga ukoliko osobe smatraju da su diskriminirane temeljem spola, obiteljskog ili bračnog statusa ili spolne orijentacije zbog neke pravno neutralne norme, odredbe ili propisa, pozivamo ih da se obrate Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

Najnovije

Reci što misliš!

Najgledaniji video


Vezani članci