Vijesti / Društvo

Na današnji dan

VŽ KALENDAR Grad morao zaposliti primalju koja će pomagati rodiljama

VŽ KALENDAR Grad morao zaposliti primalju koja će pomagati rodiljama
Varaždinski.hr/Wikipedija

Za razvoj porodništva u Hrvatskoj veliku zaslugu ima varaždinski liječnik Ivan Krstitelj Lalang.

17.5.1991. U 52. godini tragično je okončan život Slavka Stolnika, naivnog slikara iz Voće Donje. Bio je rudar u ladanjskom ugljenokopu, policajac u Zagrebu, četiri godine proveo je u Parizu da bi se 1963. godine vratio u Voću Donju gdje se bavio slikanjem i pučkom medicinom, liječeći ljude. U tehnici ulja na staklu slikao je svakodnevni seoski život s masovnim prizorima te radio skulpture u sušenoj glini. Izlagao je u Parizu, Lausanni, Zagrebu, Beogradu te na nizu kolektivnih izložbi.

~~~

Sve do otkrića Amerike u Europi su glavne prehrambene namirnice bile žitarice. Kukuruz i krumpir dopremljeni iz Amerike u Hrvatskoj se počinju uzgajati u 18. stoljeću a u varaždinskom kraju krumpir se prvi puta pojavio 1764.godine. Veliku zaslugu za sadnju i korištenje krumpira – «jabuka zemeljskih» - ima varaždinski liječnik i prosvjetitelj Žan Baptista Lalang. On je 1788.godine u Zagrebu tiskao knjižicu na 16 stranica pod naslovom «Način jabuke zemeljske saditi i nje na hasen obernuti za volju poljakov horvatskog orsaga očituvan» - u kojima daje upute kako se krompir sadi, kada ga treba vaditi i koristiti za prehranu. Tijekom 19. i 20.stoljeća krumpir je postao jedna od najvažnijih namirnica u varaždinskom kraju i osim za ljudsku hranu, koristio se u industriji za dobivanje špirita i škroba te za stočnu ishranu.

~~~

U Varaždinu sve do 18.stoljeća nije bilo školovanih primalja, tek nakon naredbe kraljice Marije Terezije 1763.godine da svaki grad mora zaposliti ispitanu primalju koja će pomagati rodiljama – varaždinski magistrat obavijestio je Komoru da u Varaždinu radi primalja Elizabeta Simonin koja je učila na bečkom medicinskom fakultetu. Za razvoj porodništva u Hrvatskoj veliku zaslugu ima varaždinski liječnik Ivan Krstitelj Lalang. On je bio prvi u Hrvatskoj koji je 1777.godine organizirao tečajeve za primalje i izdao udžbenik o porodništvu «Kratek navuk od meštrie pupkorezne». Tek devet godina kasnije – 1786.godine utemeljena je u Rijeci prva škola za primalje.U Lalangovom udžbeniku od primalja se traži da među priborom za porod moraju imati «grbave škare s tupim krajevima za odrezivanje pupkovine» jer - ako bi bile ravne i špicaste - bile bi opasne za majku i dijete. Među sačuvanim primaljskim škarama iz tog vremena najzanimljivije su srebrne hvataljke, škarice dugačke 14,5 centimetra u obliku rode koje je izradio varaždinski zlatar Juraj Kunić. Škarice su sačuvane i nalaze se u Gradskom muzeju Varaždina.

Najnovije

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.