Vijesti / Društvo

SPREČAVANJE KORUPCIJE

Policija uvodi veliku novost: Već od 1. srpnja mijenja se način plaćanja kazni

Policija uvodi veliku novost: Već od 1. srpnja mijenja se način plaćanja kazni
Miroslava Novak

Građani od 1. srpnja 2022. godine novčane kazne za prekršaje počinjene u prometu na mjestu počinjenja prekršaja više neće moći plaćati gotovinom...

U tijeku je edukacija policijskih službenika o načinu korištenja POS uređaja, a gotovinska naplata prometnih kazni s početkom srpnja više neće biti moguća.

Građani od 1. srpnja 2022. godine novčane kazne za prekršaje počinjene u prometu na mjestu počinjenja prekršaja više neće moći plaćati gotovinom, od tog datuma Ministarstvo unutarnjih poslova prelazi na bezgotovinsku naplatu novčanih kazni putem POS uređaja.

Za tu svrhu Ministarstvo unutarnjih poslova posredstvom Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Financijske agencije nabavilo je 600 POS uređaja koji su raspoređeni po policijskim upravama u cijeloj Hrvatskoj. Uređajima se sada služe policijske ophodnje, motociklisti, ophodni brodovi, a nalaze se i na međunarodnim graničnim prijelazima i u policijskim postajama.

U tijeku je edukacija policijskih službenika o načinu korištenja POS uređaja, a uz brže, efikasnije i transparentno funkcioniranje na mjestu počinjenja prekršaja, odustajanjem od naplate novčanih kazni u gotovini, Ministarstvo unutarnjih poslova ispunjava preporuke iz Izvješća V. evaluacijskog kruga GRECO-a, stručnog tijela Vijeća Europe specijaliziranog za sprečavanje korupcije, kojima unapređuje kontrolu i nadzor postojećeg sustava plaćanja novčanih kazni policijskim službenicima te utječe na smanjenje koruptivnih rizika u policiji. Uz to, navedenom promjenom obuhvaćene su i preporuke Samostalne službe za unutarnju reviziju MUP-a, koja je tijekom 2020. godine provela unutarnju reviziju na temu „Revizija procesa zaduživanja, oporabe i razduživanju potvrda za naplatu novčanih kazni  te razduživanja sredstava od naplaćenih novčanih kazni“.

Naglašavamo da policija POS uređaje za naplatu novčanih kazni već koristi na terenu, uz naplatu kazne u gotovini, dok od 1. srpnja mogućnost plaćanja kazne u gotovini više uopće neće postojati.

Građaninu koji putem POS uređaja plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uručit će se Potvrda da su novčana kazna i troškovi postupka plaćeni i slip o obavljenoj transakciji putem POS uređaja.

Plaćanjem novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja za prekršaj za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 2000 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, do 5000 kuna za okrivljenika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i do 15.000 kuna za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte, iznos kazne umanjuje se za polovicu iznosa.

Ako građanin želi platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja, ali to nije u mogućnosti učiniti jer nema karticu kod sebe, nema dovoljno sredstava na računu ili zbog nekog drugog razloga, policijski službenik će mu uručiti Obavijest o počinjenom prekršaju. U tom slučaju, smatrat će se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako građanin kaznu, umanjenu za polovicu iznosa, plati u roku od tri dana od primitka Obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj.

U slučaju da građanin ne želi na mjestu počinjenja prekršaja platiti novčanu kaznu, bit će mu izdan Obavezni prekršajni nalog te će se smatrati da je kazna u cijelosti plaćena ako građanin kojem je izdan Obavezni prekršajni nalog u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti prekršajnog naloga plati 2/3 izrečene novčane kazne.

Najnovije

Reci što misliš!