Vijesti / Društvo

vž kalendar

NA DANAŠNJI DAN Godine 1979. umro je slikar Ivo Režek

NA DANAŠNJI DAN Godine 1979. umro je slikar Ivo Režek
Foto: Wikipedia

Ilustrirao je djela Miroslava Krleže, objavljivao karikature u humorističnim listovima, imao samostalne izložbe slika u Parizu, Pragu, Zagrebu, Varaždinu i drugim gradovima.

3.09.1929. Umro je Hinko Hinković, odvjetnik i političar. Sudjelovao je u utemeljenju Jugoslavenskog odbora zauzimajući se za federalno uređenje države, bio je član Stranke prava, zastupnik u hrvatskom saboru. Rodio se 1854.godine u Vinici kraj Varaždina.

3.09.1979. Umro je Ivo Režek, slikar, profesor zagrebačke akademije likovne umjetnosti. Ilustrirao je djela Miroslava Krleže, objavljivao karikature u humorističnim listovima, imao samostalne izložbe slika u Parizu, Pragu, Zagrebu, Varaždinu i drugim gradovima. Ivo Režek se rodio u Varaždinu.

3.091459. Kralj Matija Korvin dodijelio je plemstvo obitelji Erdödy. Od 1607.godine Erdödijevi su obnašali čast velikih župana Varaždinske županije i bili vlasnici starogradske tvrđave Varaždin. Petorica iz obitelji Erdödy  bili su hrvatski banovi, a 17 njih varaždinski župani.

Najnovije

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.