Vijesti / Društvo

varaždinska županija

Varaždinska županija objavila Javni poziv za dodjelu potpora gospodarstvenicima za ublažavanje šteta od tuče

Varaždinska županija objavila Javni poziv za dodjelu potpora gospodarstvenicima za ublažavanje šteta od tuče
Anđelko Stričak

Rok za podnošenje prijave je 31. listopada...

Varaždinska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Varaždinske županije u 2022. godini.

Pravo na podnošenje prijave za potporu imaju poduzetnici (mikro, mali i srednji poduzetnici te veliki poduzetnici) sa štetama na imovini koja nije osigurana na području gradova Varaždin i Lepoglava te općina Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Bednja, Donja Voća, Maruševec, Vinica, Petrijanec i Cestica, a koji su prijavili štetu od tuče nastalu na strojevima i opremi, solarnim panelima i zgradama za gospodarsku djelatnost sukladno zakonskim odredbama i Pravilniku o Registru šteta od prirodnih nepogoda.

Financijska sredstva za dodjelu potpora osigurana su u ukupnom iznosu od 6.000.000 kuna sukladno indikativnoj raspodjeli Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Rok za podnošenje prijave je 31. listopada 2022. godine.

Podsjećamo, u Varaždinskoj županiji je prirodna nepogoda od tuče proglašena dva puta, 31. svibnja i 23. lipnja. S ciljem pomoći poduzetnicima koji su pretrpjeli štetu, vijećnici Županijske skupštine su u rujnu jednoglasno usvojili Program dodjele potpora male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Varaždinske županije u 2022. godini.

Na temelju toga sada je objavljen Javni poziv, na koji se mogu javiti svi prihvatljivi korisnici kako bi ostvarili odgovarajuće potpore za pokriće šteta.

Javni poziv s uvjetima i kriterijima za dobivanje potpora, kao i obrasci potrebni za prijavu dostupni su na službenim stranicama Varaždinske županije.

Najnovije

Reci što misliš!