Vijesti / Društvo

POVIJESNI ŠTIKLECI

Na današnji dan godine 1991. predao se general Trifunović i 32. korpus JNA stacioniran u Varaždinu

Na današnji dan godine 1991. predao se general Trifunović i 32. korpus JNA stacioniran u Varaždinu
Mario Marinić

Predaja je uslijedila nakon ultimatuma da će vojarna i komandni centar biti uništeni...

22.9.1991. Hrvatskim oružanim snagama se predao 32. korpus Jugoslavenske armije stancioniran u Varaždinu i njegov zapovjednik general Vladimir Trifunović. Predaja je uslijedila nakon ultimatuma da će vojarna i komandni centar biti uništeni. U 11:30 sati u 12 autobusa i nekoliko osobnih vozila pripadnici Jugoslavenske armije zauvijek su napustili Varaždin. Tijekom „Varaždinskih dana rata“, koji su počeli 13. rujna, ukupno je zarobljeno 930 neprijateljskih vojnika i oficira te brojno naoružanje – 74 tenka, 66 transportera, 48 borbenih vozila, 250 raznih vozila i inženjerskih strojeva, 72 topa raznih kalibra, 10 višecjevnih bacača, streljiva i eksploziva, sve u ukupnoj vrijednosti od oko 400 milijuna dolara.

22.9.1881. U 73. godini umro je Matija Smodek, znanstvenik, sveučilišni bibliotekar u zagrebačkoj Pravoslavnoj akademiji. Rodio se u Novakima kraj Varaždina, doktorirao je filozofiju i pravo. Bio je profesor statistike i ugarskog rudnog prava, u Zagrebu je okupljao studente i predavao im hrvatski jezik koji u to doba nije bio obavezan.

22.9.1862. U Črešnjevcu kraj Tuhlja umro je Herman Bužan, političar, zastupnik u Ugarsko-hrvatskom saboru u Požunu. Rodio se u Varaždinu 1800. godine, nakon varaždinske gimnazije studirao je filozofiju i pravo u Zagrebu i Požunu. Od 1832. godine sudjelovao je u radu Hrvatskog sabora i bio izabran za hrvatskog predstavnika  u Donjem domu Ugarsko-hrvatskog sabora. Zalagao se za uvođenje hrvatskog jezika u diplomaciji i bio protiv mađarskog jezika u hrvatskim školama. Od 1845. godine Herman Bužan obavljao je dužnost predsjednika Sudbenog stola a od 1850. bio je savjetnik u Vrhovnom kasacijskom sudu u Beču.

Najnovije

Reci što misliš!

Najgledaniji video