Općina Gornji Kneginec

Novi investitor u Poduzetničkoj zoni Kneginec

Planira se izgradnja proizvodno-skladišne hale.

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec održali su u ponedjeljak 13. svibnja 2024. godine svoju 31. sjednicu. Sjednici je prisustvovalo 11 vijećnika, a dnevni je red sadržavao četiri točke.

Pod prvom točkom usvojena su financijska izvješća, i to: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2023. godinu, zajedno s Izvještajem i obrazloženjima istoga, Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine i Odluka o raspodjeli rezultata po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine za 2023. godinu.

Iz financijskih izvještaja doznaje se da su prihodi i primici Općine zajedno s prihodima i primicima korisničkog korisnika u 2023. godine ostvareni u iznosu od 5.143.470,51 EUR, što je 105,9 % od planiranoga, dok su rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 3.596.443,37 EUR, što je 67,8 % od planiranoga. Ukupan višak prihoda i primitaka Općine Gornji Kneginec zajedno s proračunskim korisnikom iznosi 1.992.227,67 EUR koji će se u ovoj godini rasporediti za pokriće rashoda i izdataka za što će biti potrebno donijeti rebalans proračuna.

Općinski su vijećnici usvojili Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje vodnih građevina i komunalne infrastrukture u 2023. godini kao i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2023. godinu.

Kod posljednje točke vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina. Odlukom je odabrana ponuda tvrtke INTELMAR d.o.o. iz Zagreba kao najpovoljnija za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta površine 17.152 m2 u Poduzetničkoj zoni Kneginec, a koje je u vlasništvu Općine Gornji Kneginec. Tvrtka INTELMAR d.o.o. planira svoju investiciju u Poduzetničkoj zoni za izgradnju proizvodno-skladišne hale.

Najnovije