Vijesti / Gospodarstvo

mole za strpljenje

AGLOMERACIJA VARAŽDIN Razlozi kašnjenja radova: 'Na tržištu nedostaje radne snage'

AGLOMERACIJA VARAŽDIN Razlozi kašnjenja radova: 'Na tržištu nedostaje radne snage'
Siniša Sović/Foto Agencija Sjever

Projektom 'Aglomeracije' uredit će se sustav odvodnje za čak 40 tisuća stanovnika, a projekt je vrijedan 855 milijuna kuna, a većina sredstava osigurana je iz EU. Iz tvrtke Varkom mole za strpljenje i ispričavaju se radi stanja na cestama.

Danas je tim za provođenje informiranja javnosti i vidljivosti projekta Inženjerski biro i Eurofins ERICo objavio priopćenje za medije o stanju na projektu 'Sustav odvodnje i pročišćvanje otpadnih voda aglomeracije Varaždin'.

Vezana vijest:

KULMINACIJA NEZADOVOLJSTVA MARUŠEVČANIMA PREKIPJELO 'Ako se cesta ne sanira, neka se zatvori. Po ovome ne možemo i ne smijemo voziti'

Mnogi mještani diljem Varaždinske županije nezadovoljni su stanjem prometnica koje su raskopane i u jako lošem stanju. 

Projekt aglomeracije Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje koji se sastoji od kanalizacijske mreže ukupne duljine više od 240 kilometara, 108 precrpnih stanica, 3 kišno-retencijska bazena te sanaciju 2,5 kilometra postojećih gravitacijskih cjevovoda, od rekonstrukcije postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz dogradnju III. Stupnja pročišćavanja kapaciteta od 127.000 ES te od nabave komunalne opreme za održavanje sustava.

Cijeli projekt tvrtka Varkom d.d. kandidirala je za europske sredstva ukupne vrijednosti 855,8 milijuna kuna, a iznos financijske potpore Europske unije iznosi 488,7 milijuna kuna što čini 71,38 posto ukupnog iznosa prihvatljivih troškova koji iznose 684,66 milijuna kuna.

- Izvođači radova kasne u odnosu na početni plan, ali su, sukladno ugovornim odredbama,  dostavili revizije terminskih planova prema kojima i dalje jamče kako će sve ugovorene radove po svim aktivnostima izvršiti u ugovorenim rokovima. U suprotnome, Izvođači su obvezni plaćati ugovorene penale za kašnjenje (koje nisu mali), odnosno Naručitelj ima i druge instrumente za sankcioniranje eventualnog prekoračenja ugovornog roka (garancija banke za dobro izvršenje posla, tužbe za naplatu šteta koje bi posljedično nastale i slično) – piše u početku priopćenja.

Navode kako postoje razlozi za kašnjenje radova.

Vezana vijest:

križanec, aglomeracija problem u općini sveti ilija MUKE PO AGLOMERACIJI 'Voda nam ulazi na dvorište i voćnjak, nedavno je ušla i u kuću'

- Osnovni razlog dosadašnjeg kašnjenja je nedovoljna ekipiranost Izvođača. S obzirom da na tržištu nedostaje radne snage, a i kapaciteti asfalterskih tvrtki su zauzeti zbog povećane potražnje za tim radovima, podizvođači za te radove kasnije su ugovoreni nego što je to bilo planirano.

Do početka zimskog perioda izvest će se potrebne sanacije cesta na kojima su izvedeni radovi polaganja cjevovoda i kućnih priključaka – pišu u priopćenju.

Navode da je zbog složenosti projekta trebalo prvo osigurati sufinanciranje te da su na dva podsustava raskinuti ugovori s izvođačima radova.

- S obzirom na složenost projekta i višegodišnju pripremu potrebno je naglasiti kako je projektno tehnička dokumentacija izrađena prije nekoliko godina te da su građevinske dozvole dobivene 2016. godine pa i ranije. Proveden je izrazito složen postupak za prijavu projekta "Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin" za sufinanciranje iz EU fondova. Tek nakon osiguranog sufinanciranja bilo je moguće provesti postupke javne nabave za odabir izvođača radova te su ugovori sklopljeni u listopadu 2017. godine. Na podsustavima A-1 i A-2 raskinuti su ugovori s izvođačima radova te je proveden ponovljeni postupak javne nabave za odabir izvođača radova, a ugovori s novim izvođačima su potpisani u srpnju 2019. godine – ističu te nastavljaju:

- Zbog ovog vremenskog odmaka od pripreme projektno tehničke dokumentacije do samog izvođenja radova, nije neobično da se stvarna situacija na terenu (situacijski položaj postojećih instalacijskih mreža, kvaliteta postojećih cesta) danas u nekim dijelovima razlikuje od one koja je bila kad je izrađivana projektno tehnička dokumentacija – kažu.

Vezana vijest:

Bunić o cestama u Svetom Iliji Aglomeracija u praksi (2) Ceste u Doljanu još uvijek raskopane. Bunić: 'Neka izvođači prestanu sramotiti sebe, upravu i vlasnike'

Svjesni su da situacija na terenu ne odgovara sa stanjem opisanom u tehničkoj dokumentaciji.

- Zbog ovog vremenskog odmaka od pripreme projektno tehničke dokumentacije do samog izvođenja radova, nije neobično da se stvarna situacija na terenu (situacijski položaj postojećih instalacijskih mreža, kvaliteta postojećih cesta) danas u nekim dijelovima razlikuje od one koja je bila kad je izrađivana projektno tehnička dokumentacija – piše u priopćenju.

Što se onda poduzima?

- Tim nadzornih inženjera zadužen za praćenje kvalitete izvođenja radova i realizacije u planiranim rokovima je kontinuirano prisutan na gradilištima. Na tjednim gradilišnim koordinacijskim sastancima rješavaju se problemi koji su i inače uobičajeni za ovakvu vrstu radova. Tim za tehničku podršku u upravljanju čitavim projektom i predstavnici Naručitelja također sudjeluju u tjednim gradilišnim koordinacijama, koordinacijama s nadzornim tijelima (Hrvatskim vodama), organizaciji potrebnih izmjena i dopuna projektno tehničke dokumentacije i svim ostalim poslovima kako bi se ugovori završili u očekivanoj kvaliteti, planiranim rokovima i u okviru odobrenog budžeta – ističu.

Projektom aglomeracije Varaždin koji obuhvaća izgradnju sustava ukupne duljine oko 240 kilometara novih odvodnih cjevovoda, 108 precrpnih stanica, tri kišno – retencijska bazena te sanaciju 2,5 kilometara postojećih gravitacijskih cjevovoda, na području Grada Varaždina i deset okolnih općina (Sračinec, Petrijanec, Cestica, Vinica, Maruševec, Vidovec, Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki), te projektiranje, rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Varaždin III. stupnja pročišćavanja, omogućit će se priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda dodatnih više od 40.000 stanovnika. 

- S obzirom na veličinu obuhvata projekta i nastale situacije na gradilištima uz iskrene isprike molimo građane za razumijevanje i strpljenje do završetka pojedinih dionica kao i konačnog završetka projekta - stoji u priopćenju. 

Najgledaniji video

Najgledanija galerija

Izdvojeno


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.