Vijesti / Kultura

HDLU Varaždin

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin traži nove članove, pogledajte uvjete

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin traži nove članove, pogledajte uvjete
Varaždinski.hr

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin raspisuje natječaj za prijam novih članova u aktivno članstvo.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin (HDLU Varaždin), strukovna je udruga likovnih i multimedijskih umjetnika koji žive i djeluju na području Varaždinske županije, Republike Hrvatske, ali i onih koji žive i djeluju izvan područja Republike Hrvatske, a njihovo djelo vezano uz Varaždinsku županiju i hrvatsku kulturu i umjetnost.

Kroz svojih sedam desetljeća postojanja u različitim organizacijskim oblicima, HDLU Varaždin danas djeluje kao samostalno umjetničko strukovno udruženje koje kontinuirano promiče likovno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj, štiti i promiče kulturne i strukovne interese članstva, njihov likovni i multimedijalni rad i prezentira recentnu produkciju.

Kroz godinu HDLU Varaždin organizira petnaestak samostalnih i skupnih izložbi članova i gostiju u svojoj galeriji u Kuli stražarnici Staroga grada.

Prijava se može poslati do 22. studenoga 2020. godine.

Aktivan član HDLU-a Varaždin između ostaloga ima pravo na dobivanje neograničenog broja besplatnih potvrda o članstvu kojom aktivni članovi HDLU-a Varaždin ostvaruju prava i olakšice sukladno članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, pravo na dobivanje procjene rada za primanje u članstvo HZSU-a, kao i na pomoć u slučaju ako je ugroženo umjetničko djelovanje ili pravo na javno djelovanje u struci te ako su ugrožena autorska i moralna prava člana na djelo i rad, ili ako je ugrožen ugled člana u struci.

Godišnja članarina je 100 kuna.

Uvjeti za prijam su:

Prema čl. 12. i čl. 13. Statuta Aktivnim članom HDLU Varaždin može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava potrebne kriterije.

1. da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem u Varaždinskoj županiji, u Republici Hrvatskoj,

2. da ima odgovarajuću strukovnu spremu s diplomom jednog od priznatih studija likovnih ili vizualnih umjetničkih visokoškolskih ustanova

3. aktivnim članom HDLU Varaždin može postati i osoba koja nema odgovarajuće obrazovanje, ali koja ispunjava kriterije o primanju u članstvo i to dokaže potrebnom dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) kontinuiranih godina umjetničkog rada (preslike kataloga i drugih materijala o izložbama), a čije likovno i/ili multimedijsko umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje znači doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

4. da trajno djeluje na području likovnoga i multimedijskog stvaralaštva i da je zainteresirana i za djelovanje na području Varaždinske županije.

Obavezna dokumentacija

Za primanje u aktivno članstvo HDLU Varaždin kandidat je dužan podnijeti zamolbu kojoj treba priložiti:

— životopis

— presliku osobne iskaznice

— dokumentaciju o obrazovanju

— dokumentaciju o umjetničkom djelovanju u obliku portfolia

Dostava materijala

Materijali se mogu dostaviti u elektroničkom i pisanom obliku

- kandidati su dužni priložiti materijale složene u portfolio - mapu dokumenata A4 formata

- u elektroničkom obliku: prijave s potrebnim podacima dostavljaju se na e-mail [email protected]

- u pisanom se obliku prijave dostavljaju osobno ili poštom na adresu: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Varaždin, Šetalište Josipa Juraja Strossmayera 3, 42000 Varaždin.

Odluku o primanju u aktivno članstvo donosi Upravni odbor HDLU Varaždin na prijedlog Komisije za primanje u članstvo. Rezultati natječaja biti će objavljeni najkasnije u roku od 30 dana od završetka natječaja i kandidati će o tome biti obaviješteni pisanim putem. Upravni odbor nije dužan obrazlagati odluku prijaviteljima.

Predana dokumentacija primljenih članova se ne vraća i ostaje u arhivu Udruge, a dokumentacija prijava koje nisu prošle mogu se preuzeti natrag u roku od 30 dana od objave rezultata natječaja.

Kontakt: Nedjeljko Krčar, mobitel: 098 91 58 617

e-mail: [email protected]

Facebook: HDLU Varaždin 

Najgledanija galerija

Izdvojeno


Reci što misliš!