Vijesti / Kultura

Kula stražarnica

Kipar Vladimir Gašparić - Gapa izlaže u varaždinskoj Galeriji HDLU

Kipar Vladimir Gašparić - Gapa izlaže u varaždinskoj Galeriji HDLU
Turistička zajednica grada Varaždina

Od 1976. godine izlagao je na preko 150 skupnih i natječajnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

U utorak 8. studenog održat će se otvorenje izložbe u Galeriji HDLU u Kuli stražarnici Starog grada Varaždin.

Skulpture i slike izlaže varaždinski akademski kipar Vladimir Gašparić Gapa. Otvorenje izložbe planirano je u 18 sati, a izložba ostaje otvorena do 27. studenoga.

O umjetniku: 

Vladimir Gašparić - Gapa rođen je 25. kolovoza 1951. u Hodošanu kraj Čakovca. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Varaždinu, gdje i živi. Studirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (1970. - 1975.), a diplomirao je u klasi prof. V. Michielija.

Po završetku studija radio je u Majstorskoj radionici prof. Sabolića. Studijski je boravio u Italiji, Švedskoj, Austriji i SR Njemačkoj.

Djela Vladimira Gašparića - Gape nalaze se u Galeriji starih i novih majstora u Varaždinu, Muzeju Ptuja, Museum St. Wendel, te u privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu, kao i u javnim prostorima Zagreba, Varaždina, Čakovca, Ličkog Osika, Labina, Rovinja, Lendave, Dreicha, Nantesa, Sibhultta, Nanio-Pietra, St. Wendela.

O umjetničkom radu Vladimira Gašparića -   Gape   napisana  je   i   objavljena monografija autora Ive Šimata - Banova u izdanju Grafičkog zavoda Hrvatske -Biblioteka "Prizma". Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja. Član je HDLU-a Varaždin.

Samostalne izložbe

1981. - Varaždin, Srednjoškolski centar «Gabrijel Santo»; Varaždin, Gradska galerija,  1982. - Čakovec, Muzej Međimurja, 1985. - Zagreb, Umjetnički paviljon, 1986.-Varaždin, Gradska galerija; Beograd, Umetnički paviljon «Cvijeta Zuzorić» ; Ptuj, Razstavni paviljon «Dušana Kvedera» ; Zagreb, Galerija Međunarodnog slavenskog centra Hrvatske - Slavistička škola u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1988. - St. Wendel, Galerija „Pfeifer“, 1989. - Dreich, Burgerhaus, 1990. - Zagreb, Galerija „Forum“, 1991. - Zagreb, Galerija „CEKAO” München; Galerie Meneghello, 1997.- Zagreb, Galerija „Grubić”, 1998. - Zagreb, MGC „Klovičevi dvori”, 1999. - Varaždin, Gradski muzej Varaždin , 2011. - Rijeka, Galerija „Kortil”.

Od 1976. godine izlagao je na preko 150 skupnih i natječajnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

O izložbi je više rekla Klara Macolić Kuparić

Izložena djela Vladimira Gašparića Gape inspirirana su najvišom samostojećom uzvisinom i golemom vulkanskom nakupinom, Kilimandžarom. Autor izražava osobni doživljaj snage spomenutog vulkanskog oblika skulpturalnim i slikarskim zapisima, odnosno kroz dva međusobno nadopunjavajuća likovna izričaja.

Dok skulpture omogućuju interpretaciju doživljaja pomoću trodimenzionalne oblikovne forme, monokromne slike isti motiv sažimaju na dvodimenzionalnu površinu. Pokrenuti skulpturalni oblici nadograđivani su blagim doticanjem zaobljenih ploha te takvim pristupom konkavno i konveksno postaju jednako važni.

Kolažiranjem distorzije dobiva se pokrenuti oblik, odnosno vizualni opis pokreta i vremena. Srebrne aluminijske fasete suprotstavljaju se plavoj, izgrebenoj nijansi kamena lapis lazuli što doprinosi doživljaju skulpturalne koloracije.

Iako dodatna dimenzija omogućuje skulpturama konkretno uključivanje u okoliš, čime se lakše definira međuodnos vulkana i prostora, autor sličan pristup koristi pri formiranju piktogramskih zapisa.

Horizontalni i vertikalni sustavi, sačinjeni od maksimalno reduciranih apstraktnih oblika ovdje se nalaze u službi zabilježbe pokreta. Konstruiranjem raspršenih slikarskih formi umjetnik ponovo opisuje dekonstrukciju te tako doprinosi aktualizaciji suvremenog koncepta. Može se zaključiti da autor, svođenjem suštine slike na osnovni minimum, daje bogat vizualni i izražajni doživljaj te dočarava punu snagu spomenutog geološkog oblika - ističe Macolić Kuparić. 

Najnovije

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.