Vijesti / Politika

ADMINISTRATIVNI LABIRINTI

KAKO TO? Županija donosi novu razvojnu strategiju, za razdoblje - do 2020. godine! Evo o čemu se radi...

KAKO TO? Županija donosi novu razvojnu strategiju, za razdoblje - do 2020. godine! Evo o čemu se radi...

Iza ove naizgled bizarne situacije krije se pravno-političko-administrativno-birokratsko objašnjenje.

Varaždinska županija nedavno je otvorila javnu raspravu o dva strateška dokumenta. Jedan od njih je Strateška procjena utjecana na okoliš (SPUO) za Županijsku razvoju strategiju (ŽRS), a drugi je nacrt Županijske razvojne strategije.

Bila bi to obična informacija kojom se poziva građane na sudjelovanje u javnoj raspravi da pritom ne upada u oči neobičan detalj - riječ je o strateškim dokumentima koji se donose za razdoblje - do 2020. godine! 

Dakle, pitanje je i hoće li dokument uopće biti donijet prije isteka tekuće godine, budući da je u međuvremenu rok za javnu raspravu produljen do 18. studenoga. No ako se dokumenti i donesu, neće biti baš dugo na snazi, svega godinu dana.

Vrijedit će i za sljedeće razdoblje

O kakvoj pravno-političko-administrativno-birokratskoj zavrzlami je riječ u ovome slučaju, upitali smo Varaždinu županiju. Sudeći prema odgovoru, čini se da nije riječ o nikakvom velikom propustu same Županije, već da iza svega stoje kašnjenja donošenja određenih odluka i na nacionalnoj razini, a koje su bile preduvjet za donošenje Županijske razvojne strategije. 

Osim toga, u Varaždinskoj županiji napominju da će se ova strategija, pojednostavljeno rečeno, primijeniti na nadolazeće razdoblje.

- Važno je napomenuti da je Županijska razvoja strategija dugoročan strateški dokument te da stoga nacrt koji je trenutno u javnoj raspravi sadrži odrednice strateškog razvoja koji se ne odnosi samo na razdoblje do 2020. već se može primijeniti na dugoročno razdoblje. Usvajanje ŽRS-a s rokom važenja do 2020. godine zakonska je obveza Varaždinske županije, no navedeni dokument predstavlja podlogu za izradu strateškog dokumenta za sljedeće financijsku perspektivu 2021.-2027., što znači da izrada novog ŽRS-a neće podrazumijevati izradu potpuno novog dokumenta već ažuriranje postojećeg i prilagođavanje smjernicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, odnosno Nacionalne razvojne strategije - stoji u odgovoru.

Ulazak u Europsku uniju

A razlog zašto se na Strategiji radilo nekoliko godina proizlazi iz okolnosti koje su nastale ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.

- Prva generacija planskih dokumenata politike regionalnog razvoja izrađena je za razdoblje 2011.-2013. Budući da je Republika Hrvatska 1. srpnja 2013. godine postala članicom Europske unije te da je 2014. godine u Europskoj uniji započelo novo financijsko i programsko razdoblje, vremensko razdoblje sljedeće generacije planskih dokumenata regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj usklađeno je s trajanjem financijske perspektive Europske unije, odnosno 2014.-2020. Iz toga je razvidno da se u Hrvatskoj strateški pristup i izrada strateških dokumenata razvijao postepeno te su u praksi i na terenu, na regionalnoj i lokalnoj razini, bile potrebne brojne prilagodbe i usuglašavanja. Prvo su županije čekale nacionalni dokument, jer su ŽRS-ovi morali sadržavati sve ključne odrednice Strategije regionalnog razvoja RH, a nakon toga su nastupile druge okolnosti. Tu treba napomenuti da je svaka županija, u skladu s principom supsidijarnosti, donosila odluku o donošenju i izradi ŽRS-a - objašnjavaju iz Županije.

Nacionalna strategija tek 2017.

Nacionalna strategija regionalnog razvoja nije izrađena do 2017. godine, iako je Varaždinska županija postupak izrade ŽRS-a pokrenula još 9. listopada 2013.

S obzirom na to kašnjenje, iz godine u godinu produživano je važenje županijskih razvojnih strategija, prema naputku Ministarstva regionalnoga razvja i fondova EU. Zadnji put bilo je to u prosincu 2017., kada je rok produžen do donošenja novog ŽRS-a.

- O samom opsegu izrade ŽRS-a govore podaci o održanim sastancima i konzultacijama prilikom njegove izrade: održano je 5 sastanka Partnerskog vijeća, 12 tematskih sastanaka (Tematske radne skupine), 3 sastanka Radne skupine. Također, održane su konzultacije e-mailom s članovima Partnerskog vijeća, Radne skupine i Tematskih radnih skupina te s ex-ante evaluatorom, izrađivačem SPUO-a, a sve to uz usklađivanje s nacionalnom Strategijom regionalnog razvoja RH i Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU - ilustriraju iz Županije opseg ovoga posla. 

Procjena utjecaja na okoliš

Što se tiče drugog dokumenta koji je u javnoj raspravi, Varaždinska županija je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš ŽRS do 2020. godinedonijela je 23. kolovoza 2016. godine.

- Nakon toga je traženo mišljenje o sadržaju i razini obuhvata od pravnih osoba i tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene utjecaja ŽRS-a na okoliš te je objavljen javni poziv za dostavu mišljenja strateške procjene utjecaja na okoliš ŽRS-a. Također, imenovani su članovi prvog sastava Povjerenstva za stratešku procjenu. Sastav Povjerenstva izrađen je temeljem prijedloga zaprimljenih od  nadležnih  državnih i drugih  institucija i tijela koji su se očitovali predlaganjem  svojih predstavnika. U međuvremenu, od donošenja prvog Rješenja, izmijenili su se nazivi pojedinih ministarstava te su njihovi predstavnici novim ustrojem ministarstava i drugih državnih tijela preraspoređeni iz tadašnjih u druga ministarstva. Sastav drugog Povjerenstva dopunjen je i predstavnicima drugih pravnih osoba s područja Županije, kao što su Hrvatske šume  d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste i Termoplin d.d., s obzirom da ŽRS predstavlja temeljni i sveobuhvatni strateški dokument, gdje je sudjelovanje i ovih  predstavnika u Povjerenstvu za procjenu utjecaja na okoliš poželjno i potrebno - stoji u detaljnom objašnjenju iz Županije.

Prijavitelji projekata nisu imali problem

Ono što se još dodatno naglašava u odgovoru kao bitno je da Varaždinska županija niti u jednom trenutku nije bila bez relevantnog strateškog dokumenta regionalnog razvoja te da su se svi prijavitelji projekata u svakom trenutku mogli referirati na taj postojeći važeći razvojni strateški dokument.

- Produljenjem važenja postojećeg ŽRS-a osigurano je kontinuirano postojanje podloge za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova na prelasku u buduću financijsku perspektivu. Nakon usvajanja ovog ŽRS-a krenut će se u pripremu nove, za financijsko razdoblje 2021.-2027., koja pak mora pratiti izradu nacionalne Strategije regionalnog razvoja RH koja je u tijeku - stoji u odgovoru, uz dodatak da je Županijska razvojna strategija zapravo 'živi organizam koji je konstantno podložan izmjenama i dopunama, uz neophodno osiguranje praćenja njegove provedbe'.

Najgledaniji video

Najgledanija galerija

Izdvojeno

Category: 6013

Reci što misliš!