Vijesti / Školski kutak

'PREVIŠE ZADATAKA'

ONLINE NASTAVA U HRVATSKOJ Jesu li učenici zadovoljni? Evo što je pokazalo istraživanje

ONLINE NASTAVA U HRVATSKOJ Jesu li učenici zadovoljni? Evo što je pokazalo istraživanje
Dario Horvat

Istraživanje je obuhvatilo optimizam učenika – većina njih očekuje da će im se dogoditi dobre stvari


Ni zadovoljni ni nezadovoljni online nastavom – prevladavajući je to stav 923 učenika 7. razreda iz 23 zagrebačke osnovne škole koji su sudjelovali u istraživanju o obrazovnim aspiracijama i iskustvima osnovnoškolaca, koje provodi Institut za društvena istraživanja. Štoviše, kada bi spomenuti učenici na skali od jedan do pet trebali online nastavu ocijeniti, dodijelili bi joj ocjenu – 3,14.

Online učenje opterećuje

Među učenicima koji su sudjelovali u istraživanju njih 12,6 posto kazalo je da je online nastavom izrazito nezadovoljno, dok ih je 15,3 posto izrazito zadovoljno. Učenici su u spomenutom istraživanju potvrdili i ono na što su se tijekom provođenja nastave na daljinu žalili njihovi roditelji – da su takvim modelom nastave bili izrazito opterećeni zbog brojnih domaćih zadaća.

– Usporedba nastave u učionicama i online nastave ukazuje da učenicima online nastava predstavlja izrazito opterećenje zbog dobivanja velikog broja zadataka u kratkom roku i zahtjeva za ulaganje izrazitog truda za izvršavanje zadataka. Čak 71% učenika smatra da je velik broj zadataka u kratkom vremenu osobina koja više vrijedi za online nastavu nego za nastavu u učionici. U statistički znatno većoj mjeri učenici iskazuju da imaju previše domaćih zadaća. S ovom se tvrdnjom u potpunosti slaže 34,3% učenika, a uglavnom slaže 37,4% učenika 7. razreda. Ovi rezultati ukazuju na glavne značajke prelaska iz učioničke u online nastavu za više razrede osnovne škole koji se očituje kroz veći naglasak na ispunjavanju redovnih školskih obveza u svim predmetima te manji naglasak na vrednovanju i ocjenjivanju – predstavljeno je u istraživanju koje su provodili Boris Jokić i Zrinka Ristić Dedić u ime istraživačkog tima COBRAS.

Nema sumnje, čak 52,3 posto sedmaša smatra da je predstavljanje sadržaja na razumljiv način karakteristika nastave u učionicama čime su, između ostalog, potvrdili da nove sadržaje koje su morali shvatiti kroz digitalni oblik i nisu najbolje usvojili. Ipak, s druge strane, sedmaši su potvrdili – njih 42,8% – da i u online nastavi, ali i u nastavi u učionicama podjednako od nastavnika mogu dobiti pojašnjenja ako im nešto nije jasno. U spomenutom istraživanju potvrđeno je također kako učenici, 57,1% njih, smatraju da imaju dobre odnose s nastavnicima neovisno o tome prate li nastavu na daljinu ili u učionicama.

U školi su upute jasnije

– Nastavu u učionicama karakterizira to što nastavnici daju jasne upute za izvršavanje zadataka te su sadržaji koje učenici uče predstavljeni na zanimljiv način i tako da ih učenici mogu razumjeti. Posebno su važni rezultati o predstavljanju sadržaja na razumljiv način jer 52,3% učenika smatra da ta osobina više vrijedi za nastavu u učionicama, dok isto o online nastavi misli 15,4% – poručio je istraživački tim.

Među ispitanim učenicima njih 45,3 posto smatra i da tijekom online nastave, ali i tijekom nastave u učionicama podjednako dobivaju ocjene kakve zaslužuju, dok 35,6% ispitanih učenika smatra da tvrdnja “dobivamo ocjene koje zaslužujemo” u većoj mjeri vrijedi za nastavu u učionicama nego za nastavu na daljinu. Istraživanje je obuhvatilo optimizam učenika – većina njih očekuje da će im se dogoditi dobre stvari.

Naime, 78,3% učenika procjenjuje da se tvrdnja “sve u svemu, očekujem da će mi se dogoditi više dobrih nego loših stvari” odnosi na njih, dok tako ne misli tek 5,5% učenika.

Najgledaniji video

Najgledanija galerija

Izdvojeno


Reci što misliš!