Vijesti / Upisi u srednje škole

Upisi u srednje škole

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA Odličan odabir za one kojima je glazba životni poziv

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA Odličan odabir za one kojima je glazba životni poziv
Glazbena skola Varazdin

Glazbena škola u Varaždinu oduvijek je bila nositeljica umjetničkog obrazovanja i kulturnog života sjeverozapadne Hrvatske. Stoga, ukoliko je vaša želja nastaviti obrazovanje u jednoj umjetničkoj školi, posjetite Glazbenu školu u Varaždinu, koja uz upis u srednjoškolsko obrazovanje nudi i upis u pripremno obrazovanje.

Glazbena škola u Varaždinu jedna je od najstarijih i najistaknutijih odgojno – obrazovnih institucija u Republici Hrvatskoj kojoj je primarna svrha aktivno sudjelovanje u kompleksnim procesima umjetničkog obrazovanja na području grada Varaždina, Varaždinske županije, ali i cijele sjeverozapadne Hrvatske.

Škola je obogatila hrvatsku i svjetsku glazbenu scenu nemalim brojem vrhunskih umjetnika, a osim što posredno i neposredno sudjeluje u kreiranju značajnog dijela varaždinskog kulturnog života, ona odgaja čitave generacije mladih kojima je umjetničko glazbeno obrazovanje pomoglo u procesima vlastitog umjetničkog izričaja te razvoja kritičke misli.

Glazbena škola u Varaždinu oduvijek je bila nositeljica umjetničkog obrazovanja i kulturnog života sjeverozapadne Hrvatske.

Učenici iz čak deset županija u Varaždinu

No, od ove školske godine zbilja možemo reći da je Glazbena škola u Varaždinu prepoznata kao centar za školovanje talentiranih mladih umjetnika u kojoj školovanje nastavljaju učenici iz cijele Hrvatske i inozemstva. Varaždinsku Glazbenu školu u školskoj godini 2019./2020. upisali su učenici s područja deset županija Republike Hrvatske, kao i učenici iz inozemstva.

Na taj način ona potvrđuje svoje mjesto ne samo kao jedna od najstarijih i najvećih, već i kao jedna od najcjenjenijih i najuspješnijih glazbenih obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Oslanjajući se na najbolju pedagošku praksu i primjenjujući najviše pedagoške standarde,  Glazbena škola u Varaždinu obuhvaća cjelovitu glazbenu naobrazbu u vertikali od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja.

Široka lepeza programa – 21 obrazovni program u 8 odjela

Škola nudi širok spektar glazbenih profesija i  nastavlja otvaranje novih glazbenih obrazovnih programa. Dvadeset i jedan program za glazbenička zanimanja obuhvaća - glazbenika klavirista, orguljaša, pjevača, violinista, violista, violončelista, kontrabasista, gitarista, tamburaša, harmonikaša, flautista, oboista, klarinetista, saksofonista, fagotista, trubača, hornista, trombonista, tubista, udaraljkaša i glazbenika teoretičara.

Jedna je od rijetkih škola koja kao glavni premet nudi tamburice, a fakultativno nudi i predmete kao što su liturgijsko sviranje, kompjuterska notografija, jazz i jazz improvizacija, čembalo, sviranje u big bandu te vokalno popularnu glazbu.

Nastava je organizirana unutar 8 odjela – odjel za klavir, odjel za gudačke instrumente, odjel za puhačke instrumente, odjel za harmoniku, orgulje i udaraljke, odjel za solo pjevanje, odjel za gitaru i tambure, odjel za teoriju glazbe te odjel za općeobrazovne predmete – a osim srednjoškolske, obuhvaća još osnovnoškolsku i predškolsku razinu, kao i pripremno obrazovanje.

Na Školi djeluje pet orkestara (gudački, puhački za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, harmonikaški i tamburaški orkestar), šest zborova (predškolski, dječji zbor mlađeg uzrasta, dječji zbor starijeg uzrasta, djevojački, mješoviti i muški zbor), Big Band i niz komornih ansambala. Učenici svih odjela redovito sudjeluju u odjelnim i klasnim produkcijama, kao i na samostalnim koncertima i međunarodnim projektima.

Impozantan broj državnih i međunarodnih natjecanja

Svake godine bilježi se sve veći broj nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima iz svih glazbenih, ali i općeobrazovnih područja. Ciljevi Škole su prije svega njegovanje tradicije, ali i prilagođavanje izazovima budućnosti u vidu organizacije međunarodnih natjecanja, otvaranja novih obrazovnih programa, ali i suradnje s visokoškolskim glazbenim institucijama.

Njezin uspjeh najbolje pokazuju uspjesi sadašnjih i bivših studenata: brojne nagrade na domaćim i međunarodnim natjecanjima, visok postotak upisa na akademije i fakultete u Hrvatskoj i inozemstvu te uspješne karijere niza njenih bivših učenika.

U Glazbenoj školi u Varaždinu moguće je upisati sljedeće srednjoškolske obrazovne programe:

• program glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (tzv. glazbena gimnazija) - glazbeni i općeobrazovni predmeti

program glazbene umjetnosti paralelno uz drugi obrazovni program (samo glazbeni predmeti) – učenici koji upisuju obrazovni program bez općeobrazovnog dijela dužni su pohađati i neki drugi općeobrazovni program (gimnazijski ili četverogodišnji program).

U Srednju glazbenu moguće i nakon pripremnih razreda

U prvi razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog obrazovanja upisuju se učenici koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi razred pripremnog obrazovanja nakon uspješno položenog prijamnog ispita glazbene darovitosti koji obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia za instrumentaliste i pjevače, odnosno provjeru iz klavira i solfeggia za teorijski smjer.

Redoviti učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole u dobi do navršenih 17 godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Izuzetak od ove odredbe se odnosi na zanimanja glazbenik fagotist, glazbenih tubist i glazbenik kontrabasist do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 22 godine života, odnosno glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.

Uz upis u redovno srednjoškolsko obrazovanje, varaždinska Glazbena škola nudi i mogućnost upisa u pripremno obrazovanje. Pripremno obrazovanje traje dvije godine i prvenstveno je namijenjeno učenicima bez prethodno završenog osnovnog glazbenog obrazovanja.

Prvi pripremni razred učenici, u pravilu, upisuju paralelno s upisom u 7. razred osnovne općeobrazovne škole. U prvi razred pripremnog obrazovanja mogu se upisati kandidati nakon uspješno položenog prijemnog ispita glazbene darovitosti - ispit sluha, glazbenog pamćenja i ritma.

U prvi razred pripremnog obrazovanja mogu se upisati kandidati do navršenih 15 godina života, a iznimku čine temeljni predmeti: tuba, kontrabas i fagot do navršenih 18 godina života te solo pjevanje do navršenih 20 godina za učenice i solo pjevanje do navršene 22 godine života za učenike.

Škola aktivna u glazbenom životu grada i županije

Nakon uspješno završenog 1. i 2. razreda pripremnog obrazovanja moguće je upisati prvi razred srednje glazbene škole. Uloga škole u glazbenom životu Varaždina i Varaždinske županije iznimno je velika.

Osim priređivanjem koncerata učenika i profesora te udjelom svojih programa na svečanostima povodom raznih proslava u gradu i županiji, škola dodatno doprinosi glazbenom životu grada participiranjem u programu Varaždinskih baroknih večeri te već tradicionalnim koncertom najboljih solista uz Varaždinski komorni orkestar, kao i organiziranjem međunarodnih natjecanja.

Od 2015. godine škola organizira Međunarodno pijanističko natjecanje „Memorijal Jurica Murai - Murai Grand Prix“ i Međunarodno natjecanje puhača „Varaždin Woodwind, Brass i Varaždin Woodwin; Brass Grand Prix“.

Uz sada već tradicionalne projekte kao što su koncerti sa Varaždinskim komornim orkestrom, Španjolsko-hrvatski Božić u suradnji s Veleposlanstvom Kraljevine Španjolske, Fašnički koncert i Božićni koncert, Glazbena škola u Varaždinu svojim učenicima pruža mogućnost sudjelovanja na mnogim međunarodnim projektima, koji iz godine u godinu postaju sve brojniji.

Matačić: Naši učenici postaju i odgovorni pojedinci u društvu

- Osnovni cilj glazbenog obrazovanja u Glazbenoj školi u Varaždinu podrazumijeva kontinuirano i kvalitetno obrazovanje budućih profesionalnih glazbenika, ali i postizanje što većeg sjedinjenja s glazbom onih učenika koji ne izaberu glazbenu djelatnost kao životni poziv. Cjelokupan odgojno – obrazovni proces u Školi ostavlja duboki trag, te znatno pridonosi oblikovanju osobnosti naših učenika – ističe ravnatelj Glazbene škole u VaraždinuDavor Matačić te nastavlja.

- Učeći glazbu oni postaju svjesni i odgovorni pojedinci unutar društva, koji razumiju da se samo trudom i kontinuiranim radom mogu postizati željeni rezultati. Priroda bavljenja glazbom zahtijeva razvijanje karakteristika kao što su upornost, odlučnost,  hrabrost, predanost i komunikativnost, a iste ostaju usađene duboko i trajno, stoga se učenici izvrsno nose i s izazovima u slučaju bavljenja nekom drugom profesijom.

To je jedan od glavnih razloga zašto je naša Škola tako važna i bliska brojnim bivšim učenicima, koji su danas uspješni ne samo u glazbeničkim zanimanjima već kao i liječnici, pravnici, arhitekti, znanstvenici, nastavnici i drugi – zaključuje Matačić.

Najnovije

Reci što misliš!

Najgledaniji video