Zdravstvena skrb

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN Održan radni sastanak u okviru projekta izgradnje dnevne bolnice

Opći cilj projekta je povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj poboljšanjem pristupa dnevnoj bolnici/jednodnevnoj kirurgiji, a svrha smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele u sklopu Opće bolnice Varaždin.

U okviru ‘Projekta izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne
kirurgije u Općoj bolnici Varaždin’
u utorak, 26.
veljače 2019., održan je radni sastanak s predstavnicima civilnih
društava Varaždinske županije iz područja zdravstva i socijalne
skrbi.

Opći cilj projekta je povećanje isplativosti i održivosti
zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj poboljšanjem pristupa
dnevnoj bolnici/jednodnevnoj kirurgiji, a svrha smanjenje broja
prijema na akutne bolničke odjele u sklopu Opće bolnice Varaždin.

Ukupna vrijednost projekta je 49.962.500 kuna, a sufinancira se
sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni
razvoj, kroz Operativni program ‘Konkurentnost i kohezija
2014.-2020.’ Projekt se provodi od 6. rujna 2016. do 6. lipnja
2020. godine.

Sam projekt sadrži element usluge provedbe aktivnosti promicanja
horizontalnih politika – ravnopravnost žena i muškaraca i zabrana
diskriminacije koji podrazumijeva edukaciju zaposlenika Opće
bolnice Varaždin na radnom mjestu o jednakim mogućnostima i
nediskriminaciji.

Na radnom sastanku s predstavnicima civilnih društava ravnatelj
Opće bolnice Varaždin, Nenad Kudelić, dr. med.,
uvodno je istaknuo da se važnost ovog projekta ne očituje samo u
izgradnji nove zgrade i nabavci opreme, već i u edukaciji
djelatnika i pučanstva, te dodao da su svijet i Europska unija,
pa tako i Hrvatska prepoznali važnost liječenja pacijenata putem
dnevnih bolnica.

– Mi smo odavno prepoznali važnost liječenja pacijenata putem
dnevne bolnice i danas se, više od polovice pacijenata, koji se
liječe u bolnicama, liječe putem dnevnih bolnica. Ako imate velik
broj pacijenata koje liječite na takav način, morate osigurati
adekvatne prostore. To je prepoznala Republika Hrvatska i
omogućila bolnicama poput nas da se prijave na ovaj program i da
putem EU fondova financiraju gradnju i opremanje dnevnih bolnica
– rekao je ravnatelj Kudelić.

U sklopu projekta je provedeno i anketno ispitivanje korisnika
usluga Opće bolnice Varaždin kako bi se dobio uvid u postojeće
stanje te utvrdile teme za buduće edukacije djelatnika u dnevnim
bolnicama/jednodnevnim kirurgijama.

Ispitanici su većinom pokazali zadovoljstvo liječenjem u Općoj
bolnici Varaždin. Većina ih smatra da se zdravstveno osoblje
prema njima odnosi ljubazno, odnosno izuzetno ljubazno, a niti
jedan nije smatrao da su se liječnici i medicinske
sestre/tehničari prema njima odnosili neljubazno. Većina
ispitanika ima potpuno povjerenje u zdravstveno osoblje.

Na radnom sastanku predstavnika Opće bolnice Varaždin s
predstavnicima civilnih društava bio je i zamjenik župana
Robert Vugrin koji je izrazio zadovoljstvo
rezultatima provedenog ispitivanja prema kojima bi skoro 90 %
ispitanika preporučilo liječenje u Općoj bolnici Varaždin, ali i
naglasio koliko je važno koristiti dugogodišnje iskustvo udruga u
pripremi budućih edukacija zdravstvenih djelatnika bolnice.

– Pored rezultata provedenog ispitivanja, nužno je dobiti i
povratnu informaciju od ljudi koji su i izvan bolnice u redovitom
kontaktu s pacijentima. Neke od bitnih tema na koje treba
obratiti pozornost su svakako psihološka pomoć pacijentima, kako
se nositi s bolešću, ostvarivanje komunikacije s gluho-slijepim
osobama, ali i sam pristup i psihološka potpora prije same
operacije. Dodatno smo bili upozoreni na važnost upoznavanja
zdravstvenih djelatnika, a kroz njih i pacijenata, o postojanju
udruga, koje im i nakon otpusta iz bolnice stoje na raspolaganju
– naglasio je zamjenik župana Vugrin.

Predstavnici civilnih društva na sastanku iznijeli su niz
prijedloga kako mogu pomoći u edukativnim radionicama
zdravstvenih djelatnika, ali i iskustva svojih članova sa
zdravstvenim sustavom.

Na sastanku su bili: Ivan Vujec kao predstavnik
Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i
ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina, Irena
Vrdoljak
i Andrea Miter kao
predstavnice Društva multiple skleroze Varaždinske županije,
Dražen Vincek kao predstavnik Hrvatske udruge
leukemija i limfomi, Stjepan Borovec i
Mijo Pokos kao predstavnici Kluba
laringektomiranih Varaždinske županije, Andreja
Macan
kao predstavnica udruge Ludbreško sunce Udruga za
osobe s invaliditetom, Mirko Andrašek kao
predstavnik Zajednice udruga hrvatskih vojnih invalida
Domovinskog rata Varaždinske županije, Marija
Hrašćanec
kao predstavnica Mammae klub Varaždin – Udruga
žena operiranih na dojku, Jelena Čondor i
Dario Poje kao predstavnici Udruge gluhoslijepih
osoba Varaždinske županije i Marina Kereša kao predstavnica
Udruga savjetovališta ‘Uz tebe sam’.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite nam na mail info@varazdinski.hr ili putem forme Pošalji vijest
Komentari
Najnovije