Narodna stranka

Čačićevi Reformisti i HNS na istoj listi za europske izbore: ‘Moramo biti brana ekstremistima’

Čačić, Martinčević i Lukačić nalaze se na listi ujedinjenih liberalnih i centrističkih stranaka povodom izbora za EU parlament.

U utorak, 14. svibnja, održalo se predstavljanje kandidata koalicije 12 liberalno-centrističkih stranaka povodom izbora za Europski parlament.

Nositelj liste je Valter Flego (IDS), a u listi sudjeluju Reformisti, koji su se tako našli na listi na kojoj je i HNS. Radimir Čačić kandidat je na listi broj 9 na izborima za Europski parlament, a tu je i potpredsjednica Reformista, Natalija Martinčević. Krunoslav Lukačić iz HNS-a također je jedan od kandidata na listi.

Svi zajedno istaknuli su da je ovo povijesni trenutak za liberalni centar u hrvatskoj politici jer su se sve strane ove političke pozicije konačno ujedinile u podršci jedinstvenoj listi za ove izbore.

Foto: Narodna stranka – Reformisti

I gosti iz Europe kazali su kako je ovo od presudnog značaja u ovom trenutku na području cijele Europe, jer ove stranke moraju biti brana i ekstremnoj ljevici, ali i ekstremnoj desnici koja sve više jača u cijeloj EU.

Isto tako naglašeno je kako je što veća decentralizacija najvažniji zahtjev ovih stranaka te se regionalnim i lokalnim vlastima mora osigurati direktan pristup financiranju EU-a kroz europske fondove, kako bi se onemogućilo da centralna vlada koristi birokratsku formu za svoje političke ciljeve, tj. da filtrira i onemogućuje projekte onih regija u kojima je na vlasti opozicija. Ovo se pokazalo kao veliki problem u Hrvatskoj i tranzicijskim zemljama, ali i u razvijenim demokracijama.

U raspravi je još istaknuto kako je potrebno u potpunosti braniti prava i potrebe starijih osoba koji su skupina stanovništva najosjetljivija na sve ugroze, pogotovo u svjetlu sve starijeg stanovništva u EU, a govornici su ponudili konkretna rješenja rastućeg problema osiguranja priuštivog stanovanja koji je sve veći i u Hrvatskoj, ali i na području cijele Unije.

Najnovije